Етаж от къща

Начална цена: 20183.25 лв. Покажи в EUR

83 кв.м., ВЕЛИНГРАД

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Тодор Иванов Луков
Срок: от 22.03.2014 до 22.04.2014
Обявяване на: 23.04.2014 09:00
Публикувана на: 14.03.2014 11:42

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

65/252 /шестдесет и пет върху двеста петдесет и две/ идеални части от ДВОРНО МЯСТО, представляващо Урегулиран поземлен имот ХVІІ-4005 /седемнадесети – четири хиляди и пет/ от квартал № 92 /деветдесет и втори/ по плана на град Велинград, ЕКНМ 10450 /десет хиляди четиристотин и петдесет/, общ. Велинград, одобрен със Заповед № 300-4-12 от 23.03.2004 година и Решение № 229/04.08.2004 г. на Общински съвет Велинград, цялото застроено и незастроено от 252 кв. метра /двеста петдесет и два квадратни метра/, при граници на дворното място: от запад – улица, от юг – УПИ XІV-4006, от север – УПИ XV-4023 и от изток – УПИ ХШ-4088, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажна самостоятелна жилищна сграда – близнак /северната й част/, на застроена площ от 83 кв. метра /осемдесет и три/, ведно с общи части от сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 20183,25 лева (двадесет хиляди сто осемдесет и три лева и двадесет и пет стотинки), съставляваща 75 % от цената, определена в Протокол на ЧСИ от 08.03.2014 г., съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1.

ЧСИ

Име: Тодор Иванов Луков
Служебен номер: 820
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Иванов Луков

Актуални обяви