ИМОТИ МПС ИМУЩЕСТВО
Тип Площ Населено място Адрес Начална цена (лв.) ЧСИ Публикувана на Срок Обявяване на Сканирано обявление
Магазин 84 кв.м. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.”Пейо Яворов” 40080.00 лв. Георги Николов Цеклеов 18.08.2018 16:41 от 27.08.2018 до 27.09.2018 28.09.2018 11:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Едностаен апартамент 30 кв.м. САНДАНСКИ м. „Нишан таши” 29700.00 лв. Георги Николов Цеклеов 18.08.2018 16:18 от 21.08.2018 до 21.09.2018 25.09.2018 11:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 47 кв.м. ПЕТРИЧ ул. Дунав №10, ет.3 ,ап.6 60000.00 лв. Гергана Велинова Стойнева 17.08.2018 15:43 от 20.08.2018 до 20.09.2018 21.09.2018 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 58 кв.м. ПЕТРИЧ ул.Дунав №10, ет.3, ап.5 40000.00 лв. Гергана Велинова Стойнева 17.08.2018 15:39 от 20.08.2018 до 20.09.2018 21.09.2018 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 44 кв.м. ПЕТРИЧ ул.Дунав №10, ет.3, ап.4 29000.00 лв. Гергана Велинова Стойнева 17.08.2018 15:36 от 20.08.2018 до 20.09.2018 21.09.2018 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Къща 165 кв.м. ПЕТРИЧ ул.Одрин № 35 136800.00 лв. Гергана Велинова Стойнева 17.08.2018 15:25 от 20.08.2018 до 20.09.2018 21.09.2018 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 0 кв.м. САНДАНСКИ гр.Сандански, ул."Банска" № 4,вх.Ает.-1 0.00 лв. Шукри Шукри Дервиш 17.08.2018 15:05 от 21.08.2018 до 21.09.2018 25.09.2018 10:15 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 0 кв.м. САНДАНСКИ м."Друма",землището на гр.Сандански 1056375.00 лв. Шукри Шукри Дервиш 17.08.2018 14:59 от 21.08.2018 до 21.09.2018 25.09.2018 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 89 кв.м. ПЕТРИЧ ул. "Сандо Китанов" №9, вх.А, ет.2, ап.4 50119.00 лв. Александър Борисов Цанковски 17.08.2018 09:45 от 17.08.2018 до 17.09.2018 18.09.2018 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 3808 кв.м. Скрът общ. Петрич 2773.00 лв. Александър Борисов Цанковски 17.08.2018 08:57 от 17.08.2018 до 17.09.2018 18.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 2501 кв.м. Скрът общ. Петрич 1821.00 лв. Александър Борисов Цанковски 17.08.2018 08:53 от 17.08.2018 до 17.09.2018 18.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 2078 кв.м. Скрът общ. Петрич 1496.00 лв. Александър Борисов Цанковски 17.08.2018 08:39 от 17.08.2018 до 17.09.2018 18.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 154 кв.м. ПЕТРИЧ ул. "Кочо Мавродиев" №6, ет.1 43754.00 лв. Александър Борисов Цанковски 17.08.2018 08:26 от 17.08.2018 до 17.09.2018 18.09.2018 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Многостаен апартамент 0 кв.м. ПЕТРИЧ гр.Петрич, ул.''Скопие'' 11, ет.1, ап.5 69161.52 лв. Шукри Шукри Дервиш 16.08.2018 15:34 от 20.08.2018 до 20.09.2018 21.09.2018 09:45 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 0 кв.м. ПЕТРИЧ гр.Петрич,ул"Неизвестна", м."Бухото" 369100.80 лв. Шукри Шукри Дервиш 14.08.2018 15:50 от 20.08.2018 до 20.09.2018 21.09.2018 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Жилищна сграда 0 кв.м. Коларово с.Коларово, общ.Петрич, ул.''Възраждане'' 3 19027.88 лв. Шукри Шукри Дервиш 14.08.2018 15:49 от 20.08.2018 до 20.09.2018 21.09.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 0 кв.м. Скрът с.Скрът,общ.Петрич 22140.00 лв. Шукри Шукри Дервиш 14.08.2018 15:43 от 20.08.2018 до 20.09.2018 21.09.2018 09:15 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 0 кв.м. Скрът с.Скрът,общ.Петрич: ½ / една втора / от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 141 / сто четиридесет и първи / в квартал № 21 / двадесет и първи / по плана на с. Скрът, община Петрич, с площ на целия имот от 960.00 кв.м. / деветстотин и шестдесет квадратни метра 44255.52 лв. Шукри Шукри Дервиш 14.08.2018 15:38 от 20.08.2018 до 20.09.2018 21.09.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 4047 кв.м. Банско гр. Банско местност "Гуровица" 306144.00 лв. Борис Исталянов Велинов 14.08.2018 08:45 от 20.08.2018 до 20.09.2018 21.09.2018 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Къща 70 кв.м. Якоруда ул. "Якорудски бор" 33379.00 лв. Александър Борисов Цанковски 13.08.2018 16:56 от 14.08.2018 до 14.09.2018 15.09.2018 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 93 кв.м. РАЗЛОГ м. "Кукурево" 75629.00 лв. Александър Борисов Цанковски 13.08.2018 16:50 от 14.08.2018 до 14.09.2018 17.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Офис 55 кв.м. Банско ул. "Патриарх Евтимий" 39988.00 лв. Александър Борисов Цанковски 13.08.2018 16:43 от 14.08.2018 до 14.09.2018 17.09.2018 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 1143 кв.м. Крупник Местността "Реката", землището на село Крупник, общ. Симитли, обл. Благоевград 1332.00 лв. Шукри Шукри Дервиш 13.08.2018 16:09 от 17.08.2018 до 17.09.2018 18.09.2018 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Едностаен апартамент 35 кв.м. Банско УЛ. НАЙДЕН ГЕРОВ №1, ЕТ.2, АП. 39 33000.00 лв. Гергана Велинова Стойнева 13.08.2018 13:51 от 17.08.2018 до 17.09.2018 18.09.2018 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Едностаен апартамент 35 кв.м. Банско УЛ. НАЙДЕН ГЕРОВ №1, ЕТ.2, АП. 39 33000.00 лв. Гергана Велинова Стойнева 13.08.2018 13:51 от 17.08.2018 до 17.09.2018 18.09.2018 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 53 кв.м. Банско гр. Банско, ул. "Иконом Чучулайн" № 74 - 78 42118.74 лв. Борис Исталянов Велинов 13.08.2018 12:20 от 20.08.2018 до 20.09.2018 21.09.2018 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 39 кв.м. Банско гр. Банско, ул. "Иконом Чучулайн" № 74 - 78 31266.72 лв. Борис Исталянов Велинов 13.08.2018 12:16 от 20.08.2018 до 20.09.2018 21.09.2018 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 50 кв.м. Банско гр. Банско ул. „Иконом К. Чучулайн“ № 74-78 38233.35 лв. Борис Исталянов Велинов 13.08.2018 12:11 от 20.08.2018 до 20.09.2018 21.09.2018 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 61 кв.м. Банско гр. Банско, ул. "Иконом Чучулайн" № 74 - 78 48872.43 лв. Борис Исталянов Велинов 13.08.2018 12:08 от 20.08.2018 до 20.09.2018 21.09.2018 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 79 кв.м. САНДАНСКИ 22916.10 лв. Борис Исталянов Велинов 13.08.2018 09:25 от 17.08.2018 до 17.09.2018 18.09.2018 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 0 кв.м. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Димо Хаджидимов" № 8, ет. 1. 13751.83 лв. Шукри Шукри Дервиш 13.08.2018 09:07 от 27.08.2018 до 27.09.2018 28.09.2018 11:15 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 0 кв.м. БЛАГОЕВГРАД кв. "Освобождение", ул. "Вардар" 0.00 лв. Александър Борисов Цанковски 13.08.2018 08:32 от 13.08.2018 до 13.09.2018 14.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 84 кв.м. БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово" №170, ет.2, ап.4 25250.00 лв. Александър Борисов Цанковски 13.08.2018 08:14 от 13.08.2018 до 13.09.2018 14.09.2018 16:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 1812 кв.м. Българчево общ. Благоевград 22412.00 лв. Александър Борисов Цанковски 13.08.2018 08:08 от 13.08.2018 до 13.09.2018 14.09.2018 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Заведение 591 кв.м. ПЕТРИЧ местност „Зад кулата” 216000.00 лв. Георги Николов Цеклеов 10.08.2018 17:19 от 21.08.2018 до 21.09.2018 25.09.2018 12:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Етаж от къща 67 кв.м. ПЕТРИЧ ул. „Осогово” №53 5000.00 лв. Георги Николов Цеклеов 10.08.2018 17:09 от 21.08.2018 до 21.09.2018 25.09.2018 12:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Склад 152 кв.м. САНДАНСКИ м. "Соколовец" 63087.00 лв. Александър Борисов Цанковски 10.08.2018 13:52 от 10.08.2018 до 10.09.2018 11.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Склад 48 кв.м. САНДАНСКИ м. "Соколовец" 19923.00 лв. Александър Борисов Цанковски 10.08.2018 13:49 от 10.08.2018 до 10.09.2018 11.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Склад 37 кв.м. САНДАНСКИ м. "Соколовец" 15357.00 лв. Александър Борисов Цанковски 10.08.2018 13:46 от 10.08.2018 до 10.09.2018 11.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Склад 449 кв.м. САНДАНСКИ м. "Соколовец" 186356.00 лв. Александър Борисов Цанковски 10.08.2018 13:32 от 10.08.2018 до 10.09.2018 11.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 309 кв.м. САНДАНСКИ м. "Соколовец" 50142.00 лв. Александър Борисов Цанковски 10.08.2018 13:29 от 10.08.2018 до 10.09.2018 11.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 9 кв.м. САНДАНСКИ м. "Соколовец" 3562.00 лв. Александър Борисов Цанковски 10.08.2018 13:18 от 10.08.2018 до 10.09.2018 11.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 252 кв.м. САНДАНСКИ м. "Соколовец" 40894.00 лв. Александър Борисов Цанковски 10.08.2018 13:15 от 10.08.2018 до 10.09.2018 11.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 247 кв.м. САНДАНСКИ м. "Соколовец" 66817.00 лв. Александър Борисов Цанковски 10.08.2018 13:00 от 10.08.2018 до 10.09.2018 11.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 151 кв.м. САНДАНСКИ 40847.00 лв. Александър Борисов Цанковски 10.08.2018 12:22 от 10.08.2018 до 10.09.2018 11.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 108 кв.м. САНДАНСКИ 38419.00 лв. Александър Борисов Цанковски 10.08.2018 12:15 от 10.08.2018 до 10.09.2018 11.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Етаж от къща 120 кв.м. ПЕТРИЧ УЛ."ГЕОРГИ УРУМОВ № 14 48600.00 лв. Виолина Йорданова Тозева 10.08.2018 11:33 от 27.08.2018 до 27.09.2018 28.09.2018 12:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Етаж от къща 140 кв.м. РАЗЛОГ ул. „Братя Каназиреви” 53 39120.00 лв. Георги Николов Цеклеов 10.08.2018 10:26 от 14.08.2018 до 14.09.2018 17.09.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Етаж от къща 116 кв.м. Банско УЛ. "ЦАР БОРИС III" № 41 52800.00 лв. Виолина Йорданова Тозева 09.08.2018 15:45 от 10.08.2018 до 10.09.2018 11.09.2018 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Къща 0 кв.м. Бачево С. БАЧЕВО 48160.00 лв. Виолина Йорданова Тозева 09.08.2018 15:39 от 10.08.2018 до 10.09.2018 11.09.2018 14:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | »Предишна | Следваща