ИМОТИ МПС ИМУЩЕСТВО
Тип Площ Населено място Адрес Начална цена (лв.) ЧСИ Публикувана на Срок Обявяване на Сканирано обявление
Земеделска земя 7298 кв.м. Сухозем местност ДОЛЕН БОСТАНЛЪК 5673.60 лв. Петя Стойчева Николова 05.06.2020 14:01 от 17.07.2020 до 17.08.2020 18.08.2020 12:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 7499 кв.м. Сухозем местност ИНИЛИКА 5832.00 лв. Петя Стойчева Николова 05.06.2020 13:52 от 17.07.2020 до 17.08.2020 18.08.2020 11:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 2465 кв.м. Кърнаре общ. Карлово, обл. Пловдив 77440.00 лв. Петя Стойчева Николова 05.06.2020 13:37 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 12:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Заведение 130 кв.м. ПЛОВДИВ ул.Иван Вазов"№18, ет.1 180000.00 лв. Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева 05.06.2020 10:34 от 09.06.2020 до 09.07.2020 10.07.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Офис 69 кв.м. ПЛОВДИВ ул. "Нестор Абаджиев " № 25 29345.60 лв. Сурпик Манук Татарян 04.06.2020 19:36 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 16:00 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Магазин 38 кв.м. АСЕНОВГРАД пл.Академик Н. Хайтов, ет.1 39312.00 лв. Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева 03.06.2020 13:28 от 13.06.2020 до 13.07.2020 14.07.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 11042 кв.м. ПЛОВДИВ гр.Пловдив, район Северен, местност ИНДЖЕРЛИЙКА 1195891.20 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 03.06.2020 12:39 от 22.06.2020 до 22.07.2020 23.07.2020 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 176729 кв.м. Съединение ВОДОЕМ /язовир „ТОЧИЛАРЦИ“/ 309485.00 лв. Петя Стойчева Николова 02.06.2020 15:55 от 15.06.2020 до 15.07.2020 16.07.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 13692 кв.м. Сухозем местност АКТ ТАШ 10648.80 лв. Петя Стойчева Николова 02.06.2020 15:26 от 17.07.2020 до 17.08.2020 18.08.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 308 кв.м. Бегово местност ДОЛНИ ЛИВАДИ 32112.00 лв. Петя Стойчева Николова 01.06.2020 09:53 от 17.07.2020 до 17.08.2020 18.08.2020 10:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 1087 кв.м. Хисаря местност КОРИЯТА – 03 560.00 лв. Тодор Иванов Луков 01.06.2020 09:17 от 06.06.2020 до 06.07.2020 07.07.2020 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 2036 кв.м. Ръжево Конаре с.Ръжево Конаре, общ.Калояново, обл.Пловдив 474204.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 14:56 от 22.06.2020 до 22.07.2020 23.07.2020 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 256 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 815.31 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 14:41 от 23.06.2020 до 23.07.2020 24.07.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 256 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 815.31 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 14:40 от 23.06.2020 до 23.07.2020 24.07.2020 14:00 Виж повече
Други 134 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 1929.60 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 14:38 от 23.06.2020 до 23.07.2020 24.07.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 76 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 1641.60 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 14:34 от 23.06.2020 до 23.07.2020 24.07.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 19 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 273.60 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 14:32 от 23.06.2020 до 23.07.2020 24.07.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 35 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 756.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 14:28 от 23.06.2020 до 23.07.2020 24.07.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 56 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 799.20 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 14:24 от 23.06.2020 до 23.07.2020 24.07.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 175 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 2520.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 14:22 от 23.06.2020 до 23.07.2020 24.07.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 663 кв.м. ПЛОВДИВ гр.Пловдив, ул. Юипз 939812.31 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 13:36 от 22.06.2020 до 22.07.2020 23.07.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 4130 кв.м. Труд с. Труд, п. к. 4199, СТОПАНСКИ ДВОР 525120.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 12:53 от 22.06.2020 до 22.07.2020 23.07.2020 12:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 2370 кв.м. Труд с. Труд, п. к. 4199, СТОПАНСКИ ДВОР 114240.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 12:44 от 22.06.2020 до 22.07.2020 23.07.2020 12:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 503 кв.м. ПЛОВДИВ : гр. Пловдив, п.к. 4000, Тракия 178176.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 12:17 от 22.06.2020 до 22.07.2020 23.07.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 806 кв.м. Иганово ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000144 /нула, нула, нула, едно, четири, четири/, образувано от имот № 000130 /нула. нула, нула, едно, три, нула/, находящ се в землището на село Иганово, община Карлово, област Пловдив, ЕКАТТЕ 32226 9696.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 11:19 от 27.07.2020 до 27.08.2020 28.08.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 807 кв.м. Иганово ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000141 /нула, нула, нула, едно, четири, едно/, образувано от имот № 000130 /нула, нула, нула, едно, три, нула/, находят се в землището на село Иганово, община Карлово, област Пловдив, ЕКАТТЕ 32226 9696.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 29.05.2020 11:16 от 27.07.2020 до 27.08.2020 28.08.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 1422 кв.м. Труд ул.“Волга“ № 3 255812.00 лв. Стефан Димитров Горчев 28.05.2020 10:56 от 08.06.2020 до 08.07.2020 09.07.2020 12:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Склад 95 кв.м. ПЛОВДИВ ул. „Родопи” № 62, ет. -1 79632.00 лв. Стефан Димитров Горчев 28.05.2020 10:50 от 08.06.2020 до 08.07.2020 09.07.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 8957 кв.м. Тополово ул. "Земеделска" 502632.00 лв. Стефан Димитров Горчев 27.05.2020 15:48 от 13.06.2020 до 13.07.2020 14.07.2020 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 1085 кв.м. Брестовица Стопански двор - кв. 4, масив 43 216720.00 лв. Мариана Георгиева Кирова 27.05.2020 15:30 от 01.06.2020 до 01.07.2020 02.07.2020 15:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 1063 кв.м. Брестовица местност ПРОГОНА 5280.00 лв. Мариана Георгиева Кирова 27.05.2020 15:18 от 01.06.2020 до 01.07.2020 02.07.2020 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 1786 кв.м. Брестовица местност ПРОГОНА 8880.00 лв. Мариана Георгиева Кирова 27.05.2020 15:11 от 01.06.2020 до 01.07.2020 02.07.2020 14:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 790 кв.м. Брестовица местност ПРОГОНА 3920.00 лв. Мариана Георгиева Кирова 27.05.2020 14:32 от 01.06.2020 до 01.07.2020 02.07.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 3000 кв.м. Брестовица местността „ДОЛЪТ“ 6000.00 лв. Мариана Георгиева Кирова 27.05.2020 14:19 от 01.06.2020 до 01.07.2020 02.07.2020 13:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 1800 кв.м. Брестовица местност МИТКОВИЦА 6560.00 лв. Мариана Георгиева Кирова 27.05.2020 14:15 от 01.06.2020 до 01.07.2020 02.07.2020 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 4600 кв.м. Брестовица местност ТРАСИЛИЦА 9200.00 лв. Мариана Георгиева Кирова 27.05.2020 13:55 от 01.06.2020 до 01.07.2020 02.07.2020 12:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 1050 кв.м. Брестовица местност ТРАСИЛИЦА 2080.00 лв. Мариана Георгиева Кирова 27.05.2020 13:39 от 01.06.2020 до 01.07.2020 02.07.2020 12:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 2250 кв.м. Брестовица местност ТРАСИЛИЦА 4480.00 лв. Мариана Георгиева Кирова 27.05.2020 13:36 от 01.06.2020 до 01.07.2020 02.07.2020 11:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 1348 кв.м. Брестовица местност ПРОГОНА 6720.00 лв. Мариана Георгиева Кирова 27.05.2020 13:31 от 01.06.2020 до 01.07.2020 02.07.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 631 кв.м. Леново ул. ЕНИСЕЙ № 8 11250.00 лв. Ангел Николов Ангелаков 26.05.2020 09:57 от 29.05.2020 до 29.06.2020 30.06.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 295 кв.м. ПЛОВДИВ Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 4 242760.00 лв. Тодор Иванов Луков 26.05.2020 09:43 от 08.06.2020 до 08.07.2020 09.07.2020 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 295 кв.м. ПЛОВДИВ Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 3 242760.00 лв. Тодор Иванов Луков 26.05.2020 09:39 от 08.06.2020 до 08.07.2020 09.07.2020 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 295 кв.м. ПЛОВДИВ Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 2 242760.00 лв. Тодор Иванов Луков 26.05.2020 09:25 от 08.06.2020 до 08.07.2020 09.07.2020 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 295 кв.м. ПЛОВДИВ Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 1 242760.00 лв. Тодор Иванов Луков 26.05.2020 09:21 от 08.06.2020 до 08.07.2020 09.07.2020 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Склад 2340 кв.м. ПЛОВДИВ Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7 1218480.00 лв. Тодор Иванов Луков 26.05.2020 09:15 от 08.06.2020 до 08.07.2020 09.07.2020 00:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 306 кв.м. ПЛОВДИВ Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 3 282600.00 лв. Тодор Иванов Луков 26.05.2020 09:10 от 08.06.2020 до 08.07.2020 09.07.2020 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 636 кв.м. ПЛОВДИВ ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 2 588160.00 лв. Тодор Иванов Луков 26.05.2020 08:59 от 08.06.2020 до 08.07.2020 09.07.2020 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 636 кв.м. ПЛОВДИВ ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 1 588160.00 лв. Тодор Иванов Луков 26.05.2020 08:54 от 08.06.2020 до 08.07.2020 09.07.2020 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Склад 44 кв.м. Леново 5200.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 22.05.2020 13:23 от 01.06.2020 до 01.07.2020 02.07.2020 10:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 13649 кв.м. Куртово Конаре 7200.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 22.05.2020 13:18 от 30.05.2020 до 30.06.2020 01.07.2020 12:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Страници:  « | 1 | 2 | »Предишна | Следваща