ИМОТИ МПС ИМУЩЕСТВО
Тип Площ Населено място Адрес Начална цена (лв.) ЧСИ Публикувана на Срок Обявяване на Сканирано обявление
Земеделска земя 4998 кв.м. Преселец 4800.00 лв. Георги Александров Стоянов 11.04.2018 10:19 от 11.05.2018 до 11.06.2018 12.06.2018 13:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 3000 кв.м. Преселец 2480.00 лв. Георги Александров Стоянов 11.04.2018 10:17 от 11.05.2018 до 11.06.2018 12.06.2018 13:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 4099 кв.м. Преселец 2880.00 лв. Георги Александров Стоянов 11.04.2018 10:16 от 11.05.2018 до 11.06.2018 12.06.2018 13:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 3001 кв.м. Преселец 1760.00 лв. Георги Александров Стоянов 11.04.2018 10:14 от 11.05.2018 до 11.06.2018 12.06.2018 13:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 3317 кв.м. Преселец 2480.00 лв. Георги Александров Стоянов 11.04.2018 10:12 от 11.05.2018 до 11.06.2018 12.06.2018 13:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 5711 кв.м. Преселец 5680.00 лв. Георги Александров Стоянов 11.04.2018 10:11 от 11.05.2018 до 11.06.2018 12.06.2018 13:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 14999 кв.м. Макариополско 4840.00 лв. Георги Александров Стоянов 10.04.2018 16:37 от 11.05.2018 до 11.06.2018 12.06.2018 13:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 8755 кв.м. Голямо Ново НИВА, местност Лещака 5688.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 11:33 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 5921 кв.м. Стража НИВА, местност Насуф пунар 3816.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 11:31 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 6800 кв.м. Марчино НИВА, местност Бьортледжан 3888.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 11:27 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 31158 кв.м. Марчино НИВА, местност Бьортледжан 20160.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 11:25 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 488 кв.м. Славяново НИВА, местност Под селото 216.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 11:23 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 485 кв.м. Славяново НИВА, местност Под селото 216.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 11:20 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 1940 кв.м. Баба Тонка НИВА, местност Коджа дал 1224.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 11:17 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 6765 кв.м. Баба Тонка ИЗОСТАВЕНА НИВА, местност При дренито 3384.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 11:12 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 2178 кв.м. Баба Тонка ИЗОСТАВЕНА НИВА, местност Чавдар тарла 1080.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 11:10 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 6500 кв.м. Баба Тонка НИВА, местност Щурски коренежи 3744.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 11:06 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 5000 кв.м. Водица ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, местност Горните лозя 2520.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 11:01 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 3002 кв.м. Зараево ПАСИЩЕ, МЕРА, местност Канара дозю 1728.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 10:56 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 10001 кв.м. Конак НИВА 5040.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 10:51 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 3000 кв.м. Конак НИВА, местност Чифлик 1512.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 10:21 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 9998 кв.м. Конак ПАСИЩЕ, МЕРА, местност Таш пунар 4320.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 10:19 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 1001 кв.м. Конак ПАСИЩЕ, МЕРА, местност Павая 288.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 10:12 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 4176 кв.м. Конак НИВА 2376.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 10:09 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Земеделска земя 10099 кв.м. Конак ПАСИЩЕ, МЕРА, местност Сарамеше 5832.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 10:05 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Етаж от къща 110 кв.м. ПОПОВО ул. Генерал Степан Леонов № 2, ет. 2, ап. 2 15000.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 09:52 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 60 кв.м. ПОПОВО ул. „Дряновска“ № 112, ет. 9, ап. № 51 6160.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 09:35 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 09:45 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 164 кв.м. ПОПОВО 44.20 ид.ч. от недвижим имот, ул. Панайот Хитов № 11А 40000.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 09:32 от 11.04.2018 до 11.05.2018 14.05.2018 10:15 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 1112 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ кв. Бряг, ЖИВОТНОВЪДЕН КОМПЛЕКС 38088.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 09:09 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 09:45 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 558 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ кв. Бряг, ЖИВОТНОВЪДЕН КОМПЛЕКС 19152.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 09:05 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 09:45 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 559 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ кв. Бряг, ЖИВОТНОВЪДЕН КОМПЛЕКС 19152.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 09:02 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 09:45 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 100 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ бул. Цар Освободител № 9, вх. В, ет. 1, ап. № 1 69040.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 08:54 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 09:15 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 361 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ ул. Любен Каравелов № 12 51570.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 08:44 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Къща 60 кв.м. Овчарово 1/8 ид.ч. от недвижим имот, ул. Вит № 10 1040.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 08:41 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 1686 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ кв. Бряг, ЖИВОТНОВЪДЕН КОМПЛЕКС 100440.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 08:36 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Многостаен апартамент 120 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ кв. Въбел, ул. Захари Зограф № 38, ет. 2 29160.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 02.04.2018 08:31 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 60 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ ул. Хаджи Димитър № 2, ет. 3, ап. с идентификатор № 73626.506.447.1.3 50400.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 01.04.2018 13:13 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 10:45 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 357 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, кв. Бряг 31440.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 01.04.2018 13:08 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 10:15 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Производствен имот 359 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, кв. Бряг 31600.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 01.04.2018 13:06 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 10:15 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Производствен имот 925 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, кв. Бряг 40720.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 01.04.2018 13:03 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 10:15 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Производствен имот 1092 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, кв. Бряг 48080.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 01.04.2018 13:01 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 10:15 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Производствен имот 554 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, кв. Бряг 24400.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 01.04.2018 12:53 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 10:15 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Производствен имот 379 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА в кв. Бряг 27280.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 01.04.2018 12:50 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 10:15 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Двустаен апартамент 57 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ кв. Запад, бл. 69 вх. В, ет. 1, ап. № 42 44400.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 01.04.2018 12:46 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 11:15 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 1470 кв.м. Буховци 1/2 ид.ч. от поземлен имог 1440.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 01.04.2018 12:42 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 11:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Жилищна сграда 70 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ ул. Доспат № 1 123840.00 лв. Анелия Емилова Ананиева - Загорова 01.04.2018 12:36 от 10.04.2018 до 10.05.2018 11.05.2018 13:45 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Търговски имот 124 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ ул.Славянска № 10 66000.00 лв. Георги Александров Стоянов 31.03.2018 16:08 от 11.05.2018 до 11.06.2018 12.06.2018 13:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 7500 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ 4000.00 лв. Георги Александров Стоянов 31.03.2018 16:04 от 11.05.2018 до 11.06.2018 12.06.2018 13:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 6031 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ местност Гинов Кладенец 19600.00 лв. Георги Александров Стоянов 31.03.2018 15:56 от 11.05.2018 до 11.06.2018 12.06.2018 13:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 3016 кв.м. ТЪРГОВИЩЕ местност Гинов Кладенец 11200.00 лв. Георги Александров Стоянов 31.03.2018 15:54 от 11.05.2018 до 11.06.2018 12.06.2018 13:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Страници:  « | 1 | 2 | »Предишна | Следваща