ИМОТИ МПС ИМУЩЕСТВО
Тип Площ Населено място Адрес Начална цена (лв.) ЧСИ Публикувана на Срок Обявяване на Сканирано обявление
Магазин 28 кв.м. ЯМБОЛ МАГАЗИН, представляващ част от партерния етаж в гр. Ямбол, ул. Димитър Благоев блок 19, вх. А, с обща застроена площ 28,45 кв.м., състоящ се от търговска зала, който по кадастралната карта на града съставлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 8 35280.00 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 14:36 от 15.06.2020 до 15.07.2020 16.07.2020 09:00 Виж повече
Земеделска земя 327 кв.м. Раздел Поземлен имот с идентификатор 61738.18.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ЛОЗЯТА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, с площ 327 кв.м., 79.20 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 14:09 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 2779 кв.м. Раздел Поземлен имот с идентификатор 61738.41.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ТИЛОВ БАИР”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАПоземлен имот с идент 1000.80 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 14:06 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 5998 кв.м. Раздел Поземлен имот с идентификатор 61738.47.176 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 1900.80 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 14:04 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 6000 кв.м. Раздел Поземлен имот с идентификатор 61738.47.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 1900.80 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 14:01 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 3000 кв.м. Раздел Поземлен имот с идентификатор 61738.47.174 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 950.40 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:59 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 3000 кв.м. Раздел Поземлен имот с идентификатор 61738.47.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 950.40 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:54 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 3000 кв.м. Раздел Поземлен имот с идентификатор 61738.47.172 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 950.40 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:52 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 6160 кв.м. Раздел Поземлен имот с идентификатор 61738.47.171 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 1951.20 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:49 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 7960 кв.м. Раздел Поземлен имот с идентификатор 61738.47.170 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 2520.00 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:46 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 3999 кв.м. Раздел Поземлен имот с идентификатор 61738.51.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 1267.20 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:40 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 4491 кв.м. Раздел Поземлен имот с идентификатор 61738.51.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 1425.60 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:38 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 6000 кв.м. Раздел Поземлен имот с идентификатор 61738.51.125 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 1900.80 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:35 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 5999 кв.м. Раздел Поземлен имот с идентификатор 61738.51.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 1900.80 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:32 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 2999 кв.м. Борисово Поземлен имот с идентификатор 05520.22.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Борисово, община Елхово, с адрес: с.Борисово, местността „ЛЪКИТЕ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 2999 кв.м., 2340.00 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:21 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 8260 кв.м. Борисово Поземлен имот с идентификатор 05520.20.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Борисово, община Елхово, с адрес: с.Борисово, местността „ГРАМАТИЧКА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 8260 кв.м., 6451.20 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:18 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 2538 кв.м. Борисово Поземлен имот с идентификатор 05520.23.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Борисово, община Елхово, с адрес: с.Борисово, местността „ЛЪКИТЕ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 2538 кв.м., 1980.00 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:16 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 14941 кв.м. Лалково Поземлен имот с идентификатор 43116.21.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лалково, община Елхово, с адрес: с. Лалково, местността „КОРУБА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 149 5918.40 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:13 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 4800 кв.м. Лалково Поземлен имот с идентификатор 43116.21.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лалково, община Елхово, с адрес: с. Лалково, местността „КОРУБА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 480 1900.80 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:11 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 3501 кв.м. Лалково Поземлен имот с идентификатор 43116.22.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лалково, община Елхово, с адрес: с. Лалково, местността „ТОЧИЛОТО”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3501 кв.м., 1389.60 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:08 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 10134 кв.м. Лалково Поземлен имот с идентификатор 43116.18.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лалково, община Елхово, с адрес: с. Лалково, местността „КЮНТА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 10134 кв.м., 4010.40 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:06 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 19499 кв.м. Лалково Поземлен имот с идентификатор 43116.30.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лалково, община Елхово, с адрес: с.Лалково, местността „МАЙСТОРОВИ НИВИ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 19499 кв.м., 7718.40 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:04 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 530 кв.м. Вълча поляна ЛОЗЕ в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.530 дка., девета категория, съставляваща имот 022086, 129.60 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 13:01 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 770 кв.м. Вълча поляна ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.770 дка., девета категория, съставляваща имот 022088, 237.60 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 12:59 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 11901 кв.м. Вълча поляна ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ПАНДЕРИЦА, с площ от 11.901 дка., девета категория, съставляваща имот 022078, 3729.60 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 12:57 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 3625 кв.м. Вълча поляна Поземлен имот с идентификатор 21542.37.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добрич, община Елхово, с адрес: с. Добрич, местността „СУХА РЕКА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ 3625 кв. 1555.20 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 12:54 от 30.06.2020 до 30.07.2020 31.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 12400 кв.м. Крайново ОБСЛ. НА ГС, находяща се в землището на с. Крайново, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. ЛУКОВ ДОЛ, площ от 12.400 дка., десета категория, съставляваща имот 013004, 3348.00 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 12:17 от 24.06.2020 до 24.07.2020 25.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 6799 кв.м. Голям Дервент ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Голям Дервент, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. БЕГАЛИ, с площ от 6.799 дка., девета категория, съставляваща имот 068012, 2059.20 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 12:05 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 32999 кв.м. Голям Дервент ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 32,999 дка, находяща се в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово, в местността „БЕГАЛИ”, съставляваща имот № 068039, девета категория, 8553.60 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 12:03 от 29.05.2020 до 29.06.2020 30.06.2020 00:00 Виж повече
Земеделска земя 7998 кв.м. Голям Дервент ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 7,998 дка, находяща се в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово, в местността „ЛОЗЯТА”, съставляваща имот № 065018, девета категория, 2073.60 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 12:00 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 17317 кв.м. Голям Дервент ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 17,317 дка, находяща се в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово, в местността „ФРАНСЪЗОВА ЧЕШМА”, съставляваща имот № 063011, девета категория, 4485.60 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:58 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 5600 кв.м. Голям Дервент ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Голям Дервент, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ПАНДАЖАК, с площ от 5.600 дка., десета категория, съставляваща имот 022011, 1692.00 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:56 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 650 кв.м. Голям Дервент ЛОЗЕ в земл. на с. Голям Дервент, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ДЕБЕЛА КОРИЯ, с площ от 0.650 дка., девета категория, съставляваща имот 011015, 194.40 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:53 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 3001 кв.м. Лесово Поземлен имот с идентификатор 43459.34.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ЯНЕВ ГЬОЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3001 кв.м., 928.80 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:44 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Парцел 2999 кв.м. Лесово Поземлен имот с идентификатор 43459.34.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ЯНЕВ ГЬОЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 2999 кв.м., 928.80 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:42 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 3497 кв.м. Лесово Поземлен имот с идентификатор 43459.29.305 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „АРМАНДЖА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3497 кв.м., 928.80 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:39 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 3000 кв.м. Лесово Поземлен имот с идентификатор 43459.21.375 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ГЕРМЕ КАЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3000 кв.м. 799.20 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:37 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 1203 кв.м. Лесово Поземлен имот с идентификатор 43459.11.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „КЮМЮРЛЮЦИТЕ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ, 324.00 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:35 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 5500 кв.м. Лесово Поземлен имот с идентификатор 43459.50.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ОСМАНОВА ШУМА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 5500 кв.м., 1468.80 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:33 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 5699 кв.м. Лесово Поземлен имот с идентификатор 43459.56.135 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „КАРАЧ ЧЕРЕ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 5699 кв.м., 1764.00 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:30 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 3999 кв.м. Лесово Поземлен имот с идентификатор 43459.65.375 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ЧЕРВЕНА ПРЪСТ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3999 кв.м., 993.60 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:28 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 4499 кв.м. Лесово Поземлен имот с идентификатор 43459.39.300 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „РАВНИЯ ЕГРЕК”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 4499 кв.м., 1389.60 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:25 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 3200 кв.м. Лесово Поземлен имот с идентификатор 43459.59.235 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ОСМАНОВА ШУМА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3200 кв.м., 993.60 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:23 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 6727 кв.м. Лесово Поземлен имот с идентификатор 43459.22.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „КУМУЛДЖА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 6727 кв.м., 2080.80 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:20 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 5000 кв.м. Лесово Поземлен имот с идентификатор 43459.38.820 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ПАНДЕРИЦА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 5000 кв.м., 1548.00 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:17 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 3999 кв.м. Лесово Поземлен имот с идентификатор 43459.55.185 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ДЕБЕЛИЯ РЪТ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3999 кв.м., 1238.40 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:15 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Земеделска земя 2800 кв.м. Лесово Поземлен имот с идентификатор 43459.46.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ЕНИ КАЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 2800 кв.м., 864.00 лв. Ирина Станева Христова 24.05.2020 11:12 от 29.06.2020 до 29.07.2020 30.07.2020 11:00 Виж повече
Други 566 кв.м. Овчи Кладенец ОВЧАРНИК със застроена площ от 566 кв.м., построен в поземлен имот 116007 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.710 дка 9800.00 лв. Ирина Станева Христова 23.05.2020 15:48 от 15.06.2020 до 15.07.2020 16.07.2020 09:00 Виж повече
Други 798 кв.м. Овчи Кладенец ОВЧАРНИК със застроена площ от 798 кв.м., построен в поземлен имот 116006 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.589 дка, 12000.00 лв. Ирина Станева Христова 23.05.2020 15:46 от 16.06.2020 до 16.07.2020 17.07.2020 09:00 Виж повече
Други 10000 кв.м. Овчи Кладенец УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I – за производствено-обслужваща дейност, търговия и услуги, целият с площ 6000 кв.м и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № III – за производствено-обслужваща дейност, търговия и услуги, целият с площ 4000 кв.м., 50000.00 лв. Ирина Станева Христова 23.05.2020 15:43 от 15.06.2020 до 15.07.2020 16.07.2020 09:00 Виж повече
Страници:  « | 1 | 2 | »Предишна | Следваща