ИМОТИ МПС ИМУЩЕСТВО
Тип Площ Населено място Адрес Начална цена (лв.) ЧСИ Публикувана на Срок Обявяване на Сканирано обявление
Производствен имот 978 кв.м. Слънчево село Слънчево, местност "Старо село", община Аксаково, област Варна 17820.00 лв. Илиана Станчева Николова 22.10.2019 15:18 от 11.11.2019 до 11.12.2019 12.12.2019 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 5000 кв.м. Метличина с. Метличина, м-ст „Дикилиташ“, общ. Вълчи дол, обл. Варна. 8113.95 лв. Илиана Станчева Николова 22.10.2019 15:09 от 28.10.2019 до 28.11.2019 29.11.2019 10:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 3000 кв.м. Брестак с. Брестак, м-ст „Меше Кенар“, общ. Вълчи дол, обл. Варна. 1450.00 лв. Илиана Станчева Николова 22.10.2019 14:45 от 28.10.2019 до 28.11.2019 29.11.2019 10:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 1150 кв.м. Манастир с. Манастир, м-ст „Бадемите“, общ. Провадия, обл. Варна. 382.40 лв. Илиана Станчева Николова 22.10.2019 14:08 от 28.10.2019 до 28.11.2019 29.11.2019 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Къща 71 кв.м. Разделна с. Разделна, ул. „Централна“ № 17, общ. Белослав, обл. Варна 30800.00 лв. Илиана Станчева Николова 22.10.2019 13:45 от 25.10.2019 до 25.11.2019 26.11.2019 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Къща 154 кв.м. ВАРНА гр. Варна, ул. "Георги Китов" № 34 200560.00 лв. Илиана Станчева Николова 22.10.2019 13:39 от 25.10.2019 до 25.11.2019 26.11.2019 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 1500 кв.м. Юнец с. Юнец, м-ст „Коджа дере“, общ. Долни чифлик, обл. Варна. 1040.00 лв. Илиана Станчева Николова 22.10.2019 13:32 от 25.10.2019 до 25.11.2019 26.11.2019 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 5700 кв.м. Аксаково гр. Аксаково, м-ст „Чанлъка“, общ. Аксаково, обл. Варна. 37600.00 лв. Илиана Станчева Николова 22.10.2019 13:26 от 25.10.2019 до 25.11.2019 26.11.2019 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 600 кв.м. Звездица село Звездица, местност Летището 1880.00 лв. Людмил Станев Станев 18.10.2019 14:16 от 18.11.2019 до 18.12.2019 19.12.2019 13:45 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 79 кв.м. ВАРНА гр. Варна, п.к. 9000, бул. цар ОСВОБОДИТЕЛ № 3, ет. 1, ап. 13 170861.60 лв. Христо Василев Георгиев 17.10.2019 15:09 от 25.10.2019 до 25.11.2019 26.11.2019 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 5400 кв.м. Бенковски село Бенковски м-ст Гюмню гьолджук 2799.20 лв. Людмил Станев Станев 17.10.2019 14:37 от 18.11.2019 до 18.12.2019 19.12.2019 13:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 6002 кв.м. Белослав ЕДНА ОСМА идеални части от НИВА, находяща се в землището на гр. Белослав, община Белослав, обл. Варненска, местност „Равнището“ 410.00 лв. Станислава Дамянова Янкова 17.10.2019 12:54 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 11:05 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 1089 кв.м. Кипра 3816.00 лв. Станимира Костова - Данова 17.10.2019 12:54 от 21.10.2019 до 21.11.2019 22.11.2019 11:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 4004 кв.м. Белослав ЕДНА ШЕСТНАДЕСЕТА идеални части от НИВА, находяща се в землището на гр. Белослав, община Белослав, обл. Варненска, местност „Пещерите“ 175.00 лв. Станислава Дамянова Янкова 17.10.2019 12:51 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 1092 кв.м. Кипра 3816.00 лв. Станимира Костова - Данова 17.10.2019 12:49 от 21.10.2019 до 21.11.2019 22.11.2019 11:25 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 1852 кв.м. Долни чифлик ЗЪРНО-ФУРАЖЕН ЦЕХ, находящ се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, съставляващ обект с кадастрален № 334 по договор, попадащ в имот № 003341 81624.00 лв. Станислава Дамянова Янкова 17.10.2019 12:45 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 10:55 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 1393 кв.м. Кипра 4680.00 лв. Станимира Костова - Данова 17.10.2019 12:45 от 21.10.2019 до 21.11.2019 22.11.2019 11:15 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 1370 кв.м. Кипра 4608.00 лв. Станимира Костова - Данова 17.10.2019 12:42 от 21.10.2019 до 21.11.2019 22.11.2019 11:20 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 1457 кв.м. Долни чифлик ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21912.10.28, находящ се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, м-ст „Стопански двор” 14480.00 лв. Станислава Дамянова Янкова 17.10.2019 12:40 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 10:50 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 2249 кв.м. Долни чифлик ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21912.10.11, находящ се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, м-ст „Стопански двор” 22400.00 лв. Станислава Дамянова Янкова 17.10.2019 12:36 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 10:45 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 1556 кв.м. Падина 34560.00 лв. Станимира Костова - Данова 17.10.2019 12:35 от 21.10.2019 до 21.11.2019 22.11.2019 11:10 Сканирано обявление 1
Виж повече
Производствен имот 389 кв.м. Долни чифлик гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненскa, в обект с кадастрален № 17 изграден в парцел № ХI в стопански двор № 1, а по скица имот № 010011 48128.00 лв. Станислава Дамянова Янкова 17.10.2019 12:32 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 10:40 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 1845 кв.м. Михалич 9400.00 лв. Станимира Костова - Данова 17.10.2019 12:30 от 21.10.2019 до 21.11.2019 22.11.2019 11:05 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 40 кв.м. ВАРНА гр. Варна, община Варна, ул. „Свобода” – 5 53600.00 лв. Станислава Дамянова Янкова 17.10.2019 12:27 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 10:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 2138 кв.м. Баново 2400.00 лв. Станимира Костова - Данова 17.10.2019 12:26 от 21.10.2019 до 21.11.2019 22.11.2019 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 245 кв.м. ВАРНА гр. Варна, община Варна, район Одесос, ул. “Страцимир” № 93 106240.00 лв. Станислава Дамянова Янкова 17.10.2019 12:23 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 10:20 Сканирано обявление 1
Виж повече
Къща 415 кв.м. Игнатиево ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА УПИ № Х-409,410 в кв. 48 ЖИЛИЩНА СГРАДА 73008.00 лв. Станислава Дамянова Янкова 17.10.2019 12:12 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 10:10 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 1068 кв.м. Близнаци УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XXIII-055140, находящ се в село Близнаци, община Аврен, Варненска област 7020.00 лв. Станислава Дамянова Янкова 17.10.2019 12:06 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 10:05 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 730 кв.м. Приселци ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58445.121.27, находящ се в с. Приселци, общ. Аврен, област Варненска, с. о „Ветите лозя“ 7344.00 лв. Станислава Дамянова Янкова 17.10.2019 12:01 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 356 кв.м. Яребична 22942.40 лв. Станимира Костова - Данова 17.10.2019 11:35 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 356 кв.м. Яребична 15031.10 лв. Станимира Костова - Данова 17.10.2019 11:11 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 14:05 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 18002 кв.м. Каменар 22001.83 лв. Станимира Костова - Данова 17.10.2019 11:04 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 14:10 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 2500 кв.м. Въглен 3200.00 лв. Станимира Костова - Данова 17.10.2019 10:57 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 14:15 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 2499 кв.м. Въглен 3200.00 лв. Станимира Костова - Данова 17.10.2019 10:51 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 14:20 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 3850 кв.м. Орешак село Орешак, м-ст Мал тепе 3044.00 лв. Людмил Станев Станев 17.10.2019 10:48 от 18.11.2019 до 18.12.2019 19.12.2019 13:15 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 600 кв.м. Златни пясъци м-т "Ален Мак" 29520.00 лв. Станимира Костова - Данова 17.10.2019 10:40 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 14:25 Сканирано обявление 1
Виж повече
Склад 55 кв.м. ВАРНА 16898.40 лв. Христо Василев Георгиев 17.10.2019 10:13 от 25.10.2019 до 25.11.2019 26.11.2019 09:30 Виж повече
Магазин 135 кв.м. ВАРНА 55383.20 лв. Христо Василев Георгиев 17.10.2019 09:59 от 25.10.2019 до 25.11.2019 26.11.2019 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 58 кв.м. ВАРНА 18000.00 лв. Надежда Денчева Георгиева 16.10.2019 17:19 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 3469 кв.м. Приселци 14400.00 лв. Надежда Денчева Георгиева 16.10.2019 17:16 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 1445 кв.м. Детелина 8500.00 лв. Надежда Денчева Георгиева 16.10.2019 17:14 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 5000 кв.м. Бяла 45000.00 лв. Надежда Денчева Георгиева 16.10.2019 17:12 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Къща 69 кв.м. ДЕВНЯ 13050.00 лв. Надежда Денчева Георгиева 16.10.2019 17:10 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 1526 кв.м. Чайка 7940.00 лв. Надежда Денчева Георгиева 16.10.2019 17:07 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 850 кв.м. Аврен 22000.00 лв. Надежда Денчева Георгиева 16.10.2019 17:04 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 23 кв.м. ВАРНА 70000.00 лв. Надежда Денчева Георгиева 16.10.2019 17:02 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Къща 60 кв.м. Стефан Караджа 14560.00 лв. Надежда Денчева Георгиева 16.10.2019 16:58 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 536 кв.м. Бяла 45000.00 лв. Надежда Денчева Георгиева 16.10.2019 16:56 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Къща 143 кв.м. Игнатиево 75736.00 лв. Надежда Денчева Георгиева 16.10.2019 16:53 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Къща 88 кв.м. ВАРНА 106857.00 лв. Надежда Денчева Георгиева 16.10.2019 16:51 от 18.10.2019 до 18.11.2019 19.11.2019 11:00 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »Предишна | Следваща