ИМОТИ МПС ИМУЩЕСТВО
Тип Площ Населено място Адрес Начална цена (лв.) ЧСИ Публикувана на Срок Обявяване на Сканирано обявление
Тристаен апартамент 116 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.4, ап. GfA 404/А404/ 54215.61 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:59 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 115 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.4 /четвърти/,ап.GbВ 402 54112.34 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:57 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 08:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 80 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.4, ап.GfA 403/А403/ 37378.26 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:53 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 135 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.3 /трети/,ап.GbВ 304 63260.93 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:51 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 116 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.3, апGfA 304/А304/ 56926.39 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:49 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 68 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.3, ап.GbВ 301 45458.00 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:47 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 87 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.3, ап.GfA 303/А303/ 43066.91 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:46 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 135 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.2 /втори/, ап.GbВ 204 86983.78 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:43 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 68 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.2, ап.GfA 205 /А205/ 31872.21 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:42 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 68 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.2 /втори/,ап.GbВ 201 31900.37 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:40 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 116 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.2 апGfA 204 /А204. 56926.39 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:39 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 117 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.5 /пети/, ап.GbA 503 50809.41 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:37 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 87 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.2, ап. GfA 203 /А203/ 42682.47 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:34 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 72 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.5, ап.GdD 505 /Г505/ 33716.94 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:30 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 72 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.5 /пети/,ап.GbA 502 33716.94 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:29 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 74 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.4, ап.GdD 405 /Г405/ 34585.33 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:25 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 122 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.4 /четвърти/, ап.GbA 403 52214.35 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:24 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 68 кв.м. БАЛЧИК КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.4, ап.GdD 401 /Г401/ 31975.47 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:22 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 122 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.3 /трети/, ап.GbA 303 51358.37 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:19 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 72 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.3, ап.GdD 306 /Г306/, 33608.98 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:18 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 68 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.2 /втори/, ап.GbA 206 28913.11 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:15 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 74 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164, бл.1, вх.Г, ет.3, ап.GdD 305 /Г305/ 34585.33 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:12 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 71 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.2 /втори/, ап.GbA 201 47458.00 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:12 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 113 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147 /сто четиридесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.5, ап.GaВ 502 53187.62 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:09 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 138 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164, бл.1, вх.Г, ет.3, ап.GdD 302 /Г302/ 67956.80 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:08 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 116 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147 /сто четиридесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.4 /четвърти/, ап.GaВ 402 54318.88 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:04 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 71 кв.м. Балик КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.2, ап.GdD 206 /Г206/ 33163.00 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 11:03 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 116 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147 /сто четиридесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.3 /трети/,ап.GaВ 302 54318.88 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:59 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 75 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164, бл.1, вх.Г, ет.2, ап. GdD 205 /Г205/ 35176.78 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:59 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 68 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164, бл.1, вх.Г, ет.2, ап.GdD 201 /Г201/ 31975.47 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:54 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 116 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147 /сто четиридесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.2 /втори/, ап.GaВ 202 54318.88 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:49 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 70 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164, бл.1, вх.В, ет.4, ап.GdС 405 /В405/ 31023.30 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:48 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 68 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147 /сто четиридесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.2 /втори/, ап.GaВ 201 32125.68 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:45 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 67 кв.м. Балик "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164, бл.1, вх.В, ет.4 , ап.GdС 401 /В401/ 29953.07 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:43 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 118 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147 /сто четиридесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.5 /пети/, ап.GaA 505 76302.00 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:41 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 70 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164, бл.1, вх.В, ет.3, ап.GdС 305 /В305/ 31023.30 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:40 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 68 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147 /сто четиридесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.А, ет. 3 /трети/,ап.GaA 306 44179.27 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:37 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 136 кв.м. Балик КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 , бл.1, вх.В, ет.3, ап.GdС 302 /В302/. 63974.42 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:35 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 136 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147, бл.1, вх.А, ет.3, ап.GaA 305 87958.37 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:34 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 72 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147, бл.1, вх.А, ет.3,ап.GaA 301 48126.91 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:26 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 67 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164, бл.1, вх.В, ет.3, ап.GdС 301 /В301/ 28376.59 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:25 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 71 кв.м. БАЛЧИК "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147, бл.1, вх.А, ет.2, ап.GaA 201 47484.78 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 25.05.2018 10:23 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Къща 120 кв.м. Полковник Минково 68480.00 лв. Николай Петров Ников 23.05.2018 10:14 от 04.06.2018 до 04.07.2018 05.07.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 1400 кв.м. Полковник Минково 7920.00 лв. Николай Петров Ников 23.05.2018 10:08 от 04.06.2018 до 04.07.2018 05.07.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 7555 кв.м. Дончево 17120.00 лв. Лучия Тасева Тасева 23.05.2018 08:24 от 19.06.2018 до 19.07.2018 20.07.2018 08:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 6000 кв.м. Сираково 12000.00 лв. Лучия Тасева Тасева 23.05.2018 08:04 от 12.06.2018 до 12.07.2018 13.07.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 2577 кв.м. Кранево 702086.40 лв. Николай Петров Ников 22.05.2018 10:20 от 28.05.2018 до 28.06.2018 29.06.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Етаж от къща 76 кв.м. ДОБРИЧ 28800.00 лв. Лучия Тасева Тасева 21.05.2018 08:01 от 29.05.2018 до 29.06.2018 02.07.2018 08:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Етаж от къща 120 кв.м. БАЛЧИК 121212.00 лв. Лучия Тасева Тасева 18.05.2018 11:16 от 29.05.2018 до 29.06.2018 02.07.2018 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Етаж от къща 144 кв.м. БАЛЧИК 104745.00 лв. Лучия Тасева Тасева 18.05.2018 11:13 от 29.05.2018 до 29.06.2018 02.07.2018 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »Предишна | Следваща