ИМОТИ МПС ИМУЩЕСТВО
Тип Площ Населено място Адрес Начална цена (лв.) ЧСИ Публикувана на Срок Обявяване на Сканирано обявление
Тристаен апартамент 116 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.4, ап. GfA 404/А404 55438.24 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 16:18 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 70 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.В, ет.4 /четвърти/, ап.GdС 405 /В405/ 33837.57 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 16:17 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 67 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.5, ап.GfA 505/А505/, 35440.09 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 16:15 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 70 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.В, ет.3 /трети/, ап.GdС 305 /В305/ 34937.97 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 16:13 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 70 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.Б, ет.4 /четвърти/, ап.GcВ 405 35598.09 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 16:13 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 67 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.2, ап.GfВ 201/Б201/ 36444.58 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 16:12 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 67 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.В, ет.4 /четвърти/, ап.GdС 401 /В401/ 33732.84 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 16:09 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 70 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.2, ап. GfВ 205/Б205/ 38064.31 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 16:08 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 70 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.Б, ет.3 /трети/, ап.GcВ 305 35598.09 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 16:08 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 67 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.3, ап. GfВ 301/Б301/, 34389.71 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 16:04 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 118 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.Б, ет.3 /трети/, ап. GcВ 304 56806.05 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 16:03 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 68 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.5, ап.GfВ 505/Б505 34541.07 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 16:00 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 70 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.Б, ет.2 /втори/, ап. GcВ 205 35598.09 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 16:00 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 67 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.В, ет.2, ап. GfС 201/В201/ 34102.98 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:57 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 118 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.Б, ет.2 /втори/, ап. GcВ 204 56806.05 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:57 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 66 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.А, ет.4 /четвърти/, ап.GcА 405 36627.51 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:52 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 118 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.В, ет.2, ап.GfС 204 /В204/, 60576.58 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:51 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 70 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.В, ет.2, ап.GfС 205 /В205/ 35618.31 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:47 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 65 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.А, ет.4 ,ап.GcА 401 44636.84 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:47 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 68 кв.м. Балик гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.В, ет.5, ап.GfС 505 /В505/ 26720.55 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:40 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 66 кв.м. БАЛЧИК р.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.А, ет.3, ап. GcА 305 45431.76 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:40 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 68 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.2,ап.GfD 201 /Г201/ 34875.91 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:37 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 138 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.2, ап. GfD 202 /Г202/ 79552.60 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:32 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 65 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.А, ет.3, ап. GcА 301 44636.84 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:30 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 71 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.2, ап.GfD 206 /Г206 38115.14 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:29 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 66 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.А, ет.2, ап.GcА 205 45431.76 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:26 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 68 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.3, ап.GfD 301 /Г301/ 34875.91 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:25 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 78 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.5, aп.GbВ 503 44456.35 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:22 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 74 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.3, ап.GfD 305 /Г305 28821.11 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:22 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 113 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151, бл.1, вх.Б, ет.5, ап.GbВ 502 53661.86 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:16 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 72 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.3, ап. GfD 306 /Г306/, 38627.74 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:09 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 67 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.5, aп.GbВ 501 45793.76 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:08 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 68 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.4, ап. GfD 401 /Г401/ 34875.91 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:06 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 74 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.4, ап.GfD 405 /Г405/ 28821.11 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 15:03 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 72 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.4, ап.GfD 406 /Г406/ 39174.94 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:58 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 66 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.5, ап.GfD 501 /Г501/ 33600.49 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:55 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 81 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.5, ап.GfD 503 /Г503/ 60977.97 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:47 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 115 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.4, ап. GbВ 402 55332.41 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:47 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 80 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 167 /сто шестдесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.1, ап. GеА 101 54371.39 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:43 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 136 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.В, ет.3 /трети/, ап.GdС 302 71877.21 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:40 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 135 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.3, aп.GbВ 304 66220.72 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:40 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 67 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.В, ет.3 /трети/, ап.GdС 301 33075.98 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:37 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 67 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 167 /сто шестдесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.3, ап. GеА 301 26110.33 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:33 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 68 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.3, ап.GbВ 301 44448.44 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:29 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 78 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 167 /сто шестдесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.5, ап.GеА 503 34294.02 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:25 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 118 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 167 /сто шестдесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.2, ап. GеВ 204 74596.47 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:20 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 118 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.4 /четвърти/, ап.GdВ 404 57988.83 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:16 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 135 кв.м. БАЛЧИК р.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.2, ап.GbВ 204 88236.84 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:16 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 58 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 167 /сто шестдесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.В, ет.1, ап.GеС 103 /В103/ 33227.70 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:15 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 136 кв.м. БАЛЧИК гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.3 /трети/, ап. GdВ 302 53312.02 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 24.01.2018 14:13 от 26.01.2018 до 26.02.2018 27.02.2018 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »Предишна | Следваща