ИМОТИ МПС ИМУЩЕСТВО
Имущество Тип на търга Място на провеждане Начална цена ЧСИ Публикувана на Срок Обявяване на Сканирано обявление
1701 брой акции, представляващи миноритарен пакет от налични, привилигировани, поименни акции без право на глас с номинална стойност 1.00 лв. от капитала на "Албена Холдинг" АД Публична продан Албена, 716981.70 лв. Лучия Тасева Тасева 11.10.2017 13:15 от 20.10.2017 до 20.11.2017 21.11.2017 08:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Зърнокомбайн Публична продан ДОБРИЧ, 22027.50 лв. Николай Петров Ников 04.10.2017 09:17 от 09.10.2017 до 09.11.2017 10.11.2017 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Битова техника и обзвавеждане - телевизори, климатици, кухненско обзавеждане Публична продан ДОБРИЧ, 1860.00 лв. Лучия Тасева Тасева 02.10.2017 10:19 от 08.10.2017 до 08.11.2017 09.11.2017 08:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
ХЕДЕР за прибиране на царевица Публична продан Снягово, с.Снягово, общ.Генерал Тошево 28800.00 лв. Диляна Георгиева Илиева - Костадинова 21.09.2017 15:20 от 25.09.2017 до 25.10.2017 26.10.2017 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Движими вещи Публична продан ДОБРИЧ, 29415.00 лв. Николай Петров Ников 20.09.2017 09:41 от 25.09.2017 до 25.10.2017 26.10.2017 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Хотелско обзавеждане Публична продан Камен бряг, ул."Пета" №2 15183.26 лв. Лучия Тасева Тасева 14.09.2017 14:10 от 25.09.2017 до 25.10.2017 26.10.2017 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече