Тип Имущество
Други вещи
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
ОПИСАНИЕ

ИЗП. ДЕЛО № 20167810400656        

 

 

Подписаният Георги Дичев, частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд обявявам на интересуващите се, че от 18.10.2021 г. до 18.11.2021г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време (17 часа) на последния ден на движими вещи-ВРЪЗКИ ЗА ТРЪБИ И ТРЪБИ, принадлежащи на длъжника „КИРОВ КОМПРЕСОРИ“ ЕООД, находящи се в  гр. София, бул. „Околовръстен път” № 965, а ИМЕННО:

Бърза връзка-quick line DIRRM048 1/2"М-4 бр.;

Бързи връзки-22 бр.;

Бързи връзки единични-18 бр.;

Бързи връзки единични пластмасови-69 бр.;

Бързи връзки колена 120°-26 бр.;

Бързи връзки колена 90° -85 бр.;

Бързи връзки нипели-60 бр.;

Бързи връзки Т-образни-125 бр.;

Бързи връзки Т-образни  пластмасови малки-26 бр.;

Бързи връзки/колена/ пластмасови големи-19 бр.;

Бързи връзки/колена/ пластмасови малки-18 бр.;

Бързи връзки/колена/ пластмасови най-малки-10 бр.;

Бързи връзки Т-образни  с метален накрайник-30 бр.;

Колена-20 бр.;

Коляно (92902711)-4 бр.;

Коляно (92902717)-5 бр.;

Коляно 90гр. QLGO 90 PA32-81 бр.;

Коляно Ø20-3 бр.;

Коляно QLG090AL040 - 90°-9 бр.;

Муфа 27mm-1 бр.;

Муфа 30mm-1 бр.;

Муфа 32mm-1 бр.;

Муфа 50mm-2 бр.;

Муфа Ø20 AIRMN10020048-56 бр.;

Муфа-Nut bohrer 09M.PFF016-17 бр.;

Муфа-Nut bohrer AIRGO9010016-40 бр.;

Муфа-Nut bohrer AIRMN10016048-64 бр.;

Муфа-QLMAPA-19 бр.;

Муфи-34 бр.;

Нипел (88103304)-3 бр.;

Нипел (88103320)-3 бр.;

Нипел 3/4  2236100235-1 бр.;

Нипел 3/8" 36- Coupling (91487306)-4 бр.;

Нипел 88103270 16 бара-5 бр.;

Нипел IB8NH10-5 бр.;

Нипел IB8NMC2-3 бр.;

Нипел IB8NMC4-5 бр.

Връзки за тръби разни-30 бр.;

Единични връзки-15 бр.;

Пластмасови тръби РР R 50 D 35 високонапорни 4м.-9 бр.;

Тапи фитинг ½-18 бр.;

Тапички за кондензотделител пластмасови (13-00-0162)-10 бр.;

Т-образни бързи връзки пластмасови големи-137 бр.;

Троен разклонител за стенен монтаж-14 бр.;

Тройник Ø 16 - 09TPFFF16-27 бр.;

Тройник Т-образен-10 бр.;

Тройник Т-образен редуциращ QLTRPA032020-33 бр.;

Фитинг (36220)-3 бр.;

Фитинг RCS06.1103-8 бр.;

Фитинги 1/2" към 1/2"-нипели-117 бр.;

Фитинги SV5305-72 бр.;

Kашон с изрезки от тръби-къси парчета-1 бр.;

Частите се продават заедно при начална цена, от която ще започне наддаването 960 лв. (деветстотин и шестдесетдесет лева).

            Оглед на същите може да се извършва на адрес - гр. София, бул. „Околовръстен път” № 965 всеки петък от 9 до 14 часа в периода, в който трае проданта, след предварителна уговорка с назначения пазач на тел. 0884/802 971.

            Желаещите да ги купят могат да се явят в сградата на Софийски районен съд всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

            Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемите се вещи за правоучастие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Дичев в “Банка ДСК” ЕАД, IBAN BG83STSA93000011639566, BIC STSABGSF по изп. дело № 656/2016г.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Софийски районен съд, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54.

            На 19.11.2021 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувача от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Георги Съйков Дичев
РЕГ. № ЧСИ
781
Всички обяви за имущество на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул."Странджа" №4, ет.2, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9894418; 02 9860731
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:32 часа
резервни части „ATLAS COPCO“
1 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:36 часа
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ „METSO“
944.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:39 часа
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ
10 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:47 часа
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ „ELBA“
1 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00