Тип Имущество
Други вещи
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
ОПИСАНИЕ

ИЗП. ДЕЛО № 20167810400656 

 

 

       

Подписаният Георги Дичев, частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд обявявам на интересуващите се, че от 18.10.2021 г. до 18.11.2021 г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време (17 часа) на последния ден на движими вещи-резервни части „ATLAS COPCO“, принадлежащи на длъжника „КИРОВ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ“ ЕАД, находящи се в  гр. София, бул. „Околовръстен път” № 965, а ИМЕННО:

            Маркуч 14 м.-1бр.; маркучи-2бр.; KIT HM960-2DDT-1бр.; Z болт кл.10.9. М12Х160 DIN931-5бр.; Z сервизен комплект разтоварващ клапан-3бр.; Z стоп ляв-1бр.; Z шпилка кл.10.9 M20 DIN975-6бр.; адаптор-1бр.; бутало-1бр.; бутало  SBC115-1бр.; водач на буталото-1бр.; втулка-3бр.; втулка долна-3бр.; втулка за бутало-1бр.; гарнитура XAS77-14бр.; грес за ръчно гресиране-85бр.; дистрибуторен блок-2бр.; длето за хидравличен чук SB302-2бр.; комплект уплътнения-5бр.; комплект уплътнения KIT HM230-3бр.; комплект уплътнения KIT MB500-2бр.; куплунг за шланг 16Л0ММ-1бр.; минерално компресорно масло /туба х 20 л./ с видимо съдържание 1/3-1бр.; минерално компресорно масло /туба х 20л./-3бр.; покривна плоча-1бр.; преходник Ф38 за чук PW16-3бр.; пробивни глави-5бр.; разпределител 200L-1бр.; сервизен комплект 500ч. XAS57-2бр.; сервизен комплект  ZPAK XAS55/66-2бр.; сервизен комплект (SERVICE PACK) – непълен-1бр.; сервизен комплект 1000Ч-1бр.; сервизен комплект 500Ч.XAHS186 DD-5бр.; сервизен комплект 500Ч.XAS47-1бр.; сервизен пакет ZPAK XAS55/65-3бр.; система за гресиране CONTILUBE-1бр.; такалмит-1бр.; хидравличен разпределител-1бр.; шило за чук INDECO HP600-4бр.; шило със затъпен край-1бр.; шпилка-3бр.; щифт-2бр.; резервни части /болтове, пружини, уплътнения/-1бр.; резервни части /уплътнители, болтове, удължители, пружини, SEAL KIT/-1бр.

            Частите се продават заедно при начална цена, от която ще започне наддаването е 1 720 лв. (хиляда седемстотин и двадесет лева).

            Оглед на същите може да се извършва на адрес - гр. София, бул. „Околовръстен път” № 965 всеки петък от 9 до 14 часа в периода, в който трае проданта, след предварителна уговорка с назначения пазач на тел. 0884 802971.

            Желаещите да ги купят могат да се явят в сградата на Софийски районен съд всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

            Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемите се вещи за правоучастие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Дичев в “Банка ДСК” ЕАД, IBAN BG83STSA93000011639566, BIC STSABGSF по изп. дело № 656/2016г.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Софийски районен съд, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54.

            На 19.11.2021 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувача от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Георги Съйков Дичев
РЕГ. № ЧСИ
781
Всички обяви за имущество на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул."Странджа" №4, ет.2, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9894418; 02 9860731
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:26 часа
ВРЪЗКИ ЗА ТРЪБИ И ТРЪБИ
960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:36 часа
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ „METSO“
944.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:39 часа
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ
10 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:47 часа
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ „ELBA“
1 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00