Тип Имущество
Други вещи
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
ОПИСАНИЕ

ИЗП. ДЕЛО № 20167810400656        

 

 

Подписаният Георги Дичев, частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд обявявам на интересуващите се, че от 18.10.2021 г. до 18.11.2021 г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време (17 часа) на последния ден на ДВИЖИМИ ВЕЩИ-РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ „METSO“, принадлежащи на длъжника „КИРОВ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ“ ЕАД, находящи се в  гр. София, бул. „Околовръстен път” № 965, а ИМЕННО:

            Тръба-1бр.; тръба-1бр.; болт M36, NP, LT1110-2бр.; болт ZCHC M20 100/100-6бр.; болт М18-30бр.; болт М36, NP, LT1110-30бр.; гайка самозатягаща-М36, NP, LT1110, LT121-2бр.; дисплей модули-употребявани-3бр.; затягащ клин за ротор голям LT1213 HAMMER WEGE-8бр.; капак 127Х290ММ-4бр.; комплект М24-16бр.; комплект уплътнители-1бр.; лагер-1бр.; обтегач  LT105, 1110, 1213, ST3-11бр.; ОС LT1213S-3бр.; отбойна плоча LT1213S-4бр.; отдушник LT95, LT105, LT1110, LT1213, ST352-3бр.; плоча износваща LT1110-4бр.; предпазна лайсна-1бр.; ремък SPB4500, LT95-6бр.; ролки за транспортна лента-9бр.; ролки за транспортна лента-6бр.; ролки плаващи LT105-1бр.; сензор-1бр.; сферична шайба-30бр.; ударни греди-2бр.; уплътнение комплект-3бр.; хидромотор OMTW315-1бр.; чистач горен-7бр.; шайба-8бр.; шайба-30бр.; шайба WASHER-5бр.; шайба пружинна DIA.36, NP, LT1110-WASHER-32бр.; резервни части /уплътнения, болтове, снадки, винтове и др./-1бр.

            Частите се продават заедно при начална цена, от която ще започне наддаването 944 лв. (деветстотин четиридесет и четири лева).

            Оглед на същите може да се извършва на адрес - гр. София, бул. „Околовръстен път” № 965 всеки петък от 9 до 14 часа в периода, в който трае проданта, след предварителна уговорка с назначения пазач на тел. 0884 802971.

            Желаещите да ги купят могат да се явят в сградата на Софийски районен съд всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

            Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемите се вещи за правоучастие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Дичев в “Банка ДСК” ЕАД, IBAN BG83STSA93000011639566, BIC STSABGSF по изп. дело № 656/2016г.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Софийски районен съд, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54.

            На 19.11.2021 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувача от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Георги Съйков Дичев
РЕГ. № ЧСИ
781
Всички обяви за имущество на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул."Странджа" №4, ет.2, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9894418; 02 9860731
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:26 часа
ВРЪЗКИ ЗА ТРЪБИ И ТРЪБИ
960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:32 часа
резервни части „ATLAS COPCO“
1 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:39 часа
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ
10 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:47 часа
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ „ELBA“
1 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00