Тип Имущество
Други вещи
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 10:30
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.05.2024г. до 20.06.2024г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на съвкупност от движими вещи, принадлежащи на длъжника „ЛИКАТА БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 203167437, а именно:

Мобилен телефон - Iphone 13 mini 128gb      

Преносим компютър ASUS TP300LA-DW063He      

Компютър PC Acer SF114-33-P04S      

Климатик FUJITSI 122      

Палетен стелаж Modulblock      

Телеком устройство IPHONE 7 128 GB 1461401775 DO120215110/28092016      

Система за видеонаблюдение      

Мокро - сухо - смукачка      

Офис мебел     

Система за видеонаблюдение      

Мотокар Caterpilar GP18K ET25A-85308APEX      

Електрокар 717,92,33 1      

Употребяван челен товарач      

Телеком устройство IPHONE 7 128GB 4721401754 DO202215110      

Употребяван газокар Линден 14 т      

Автоматична дозираща машина 11      

Тинтометрична машина на TINTOMETRO MANUALE MANUALE 16      

Автоматична тонираща машина X - Smart 16 cilindyra x 2,25 литра, вътрешен № 1001039081

Автомат, Тонираща машина X smart 16 цилиндъра х 2,25 литра вътр.№ 1001039082 сериен №51137F      

Ръчна тонираща машина 22CW16D - SN 35188C      

Тонираща машина   - без сериен или фабричен номер  

Компютър PC Acer UX305CA -FC      

Автоматична тонираща машина X Smart 16 цилиндъра х 2,25 литра X-Smart 670000001-01011F      

Автоматична тонираща машина 16 цилиндъра х 2,25 литра Х-Smart 670000001-01012F      

 

Автоматична тонираща машина X-Smart 16 cilindyra x 2,25 litra X-Smart 670000001-01013F      

Автомат, Тонираща машина X-Smart 16 цилиндъра x 2,25 литра X - Smart 670000001-01014F      

Смесителна машина Mixer Giroscorpico Arc, Matricola  06294/2      

Тинтометрична машина TINTOMETROMANUALE 100613M16029      

Автомат, Тонираща машина X-Smart 16 цилиндъра х 2,5 литра 670000001-01916F      

Автомат, Тонираща машина X Smart 16 цилиндъра х 2,5 литра 670000001-01917F      

Автомат, Тонираща м-на X Smart 16 цилиндъра х 2,5 литра 670000001-01918F      

Автомат, Тонираща машина X Smart 16 цилиндъра х 2,5 литра 670000001-01919F      

Смартфон Apple iPhone 6s, 32 GB      

Тинтометрична машина за смесване на мазилки и бои Tintomet Ro Manuale 16 Can Matr 1110100M316045      

Тонираща машина Mixer GIROSCOPICO ARC MATRICOLA F 132206411      

Тонираща машина Mixer Blender Glos Con Compressoer Matricola 01/16/009      

Тонираща машина Миксер Stirrer, MX 1600/2 E EF HS3R      

Тонираща машина Миксер Stirrer, MX 1600/2 E EF HS3R      

Тинтометрична машина Tintometro Manuale 16 Can Matricola 1110100M316046      

X-Smart сер.номер 670000001 - 02435F      

Шейкър SK550 сериен номер 56000000- 1028256      

Линия за автомачтино разбъркване на тонирани латекси      

Notebook Asus E403NA - GA039TS      

Палетизатор   - без сериен или фабричен номер  

Автомат, Тонираща машина X Smart сер. Номер 42332F

Автомат, Тонираща машина X Smart сер. Номер 670000001-57786F      

Автомат, Тонираща машина НА480-16 сер.Номер 1064851      

Шейкър SK550 сериен номер 56000000- 1073974      

Шейкър SK550 сериен номер 56000000- 1094560      

Мобилен телефон - Iphone 13 mini 128GB      

 

        НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за вещите/съвкупността от вещи е в размер на 85 на сто от стойността им, а именно: 55 551,24 лева с вкл.ДДС (петдесет и пет хиляди петстотин петдесет и един лева и двадесет и четири стотинки);

              Всички желаещи да оглеждат вещите, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 12.00ч. до 16.00ч. през времетраенето на публичната продан на адрес: в гр.София, ул. Поручик Христо Топракчиев № 10. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за вещите и да подават наддавателни предложения.

             Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по специална сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. дело № 20238480400855.

 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд.

            На 21.06.2024г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувач.

Росица Иванова Апостолова
РЕГ. № ЧСИ
848
Всички обяви за имущество на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул. "Витоша” № 16, ет.1, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
029806820, 029864114
Мобилен телефон
0884298994
Публикувано на 14 май 2024 г. в 10:11 часа
Печатарска и копирна техника
5 938.95 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 14 юни 2024 г. в 12:04 часа
Машина за производство на изолационни панели
137 576.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 09:00