ИМОТИ МПС ИМУЩЕСТВО
Тип Площ Населено място Адрес Начална цена (лв.) ЧСИ Публикувана на Срок Обявяване на Сканирано обявление
Търговски имот 123 кв.м. ПЛОВДИВ гр.Пловдив,ул.Петър Васков №23 52640.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 16.03.2020 12:42 от 21.03.2020 до 21.04.2020 22.04.2020 12:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 2036 кв.м. Ръжево Конаре с.Ръжево Конаре, общ.Калояново, обл.Пловдив 474204.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 16.03.2020 11:12 от 21.03.2020 до 21.04.2020 22.04.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 51 кв.м. ПЛОВДИВ гр. Пловдив, ул. “КОПРИВЩИЦА” № 36, ет. 1 81224.64 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 16.03.2020 09:52 от 21.03.2020 до 21.04.2020 22.04.2020 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Магазин 460 кв.м. Драгойново Парцел VІ-магазин в кв.21 по регулационния план на с.Драгойново, Пловдивска област 21600.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 13.03.2020 11:14 от 29.03.2020 до 29.04.2020 30.04.2020 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 256 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 815.31 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 13.03.2020 10:54 от 28.03.2020 до 28.04.2020 29.04.2020 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 134 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 1929.60 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 13.03.2020 10:51 от 28.03.2020 до 28.04.2020 29.04.2020 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 76 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 1641.60 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 13.03.2020 10:46 от 28.03.2020 до 28.04.2020 29.04.2020 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 19 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 273.60 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 13.03.2020 10:41 от 28.03.2020 до 28.04.2020 29.04.2020 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 35 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 756.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 13.03.2020 10:39 от 28.03.2020 до 28.04.2020 29.04.2020 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 56 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 799.20 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 13.03.2020 10:34 от 28.03.2020 до 28.04.2020 29.04.2020 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 175 кв.м. Стоево с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация 2520.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 13.03.2020 10:28 от 28.03.2020 до 28.04.2020 29.04.2020 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 663 кв.м. ПЛОВДИВ Сграда с идентификатор 56784.539.595.2, находяща се в гр.Пловдив, общ.Пловдив обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-48/03.06.2009 на изпълнителния директор на АГКК Последно изменение със заповед: КД-14-16-1760 / 24.10.2013 939812.31 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 13.03.2020 10:02 от 21.03.2020 до 21.04.2020 22.04.2020 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 4048 кв.м. Чешнегирово 9504.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 11:17 от 14.03.2020 до 14.04.2020 15.04.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 5158 кв.м. Чешнегирово 13392.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 11:14 от 14.03.2020 до 14.04.2020 15.04.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 4800 кв.м. Чешнегирово 29520.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 11:05 от 14.03.2020 до 14.04.2020 15.04.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 6000 кв.м. Чешнегирово 34560.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 11:01 от 14.03.2020 до 14.04.2020 15.04.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Къща 5499 кв.м. Калековец 101520.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 10:50 от 13.03.2020 до 13.04.2020 14.04.2020 16:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 44 кв.м. Леново 5200.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 10:43 от 14.03.2020 до 14.04.2020 15.04.2020 10:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 54 кв.м. АСЕНОВГРАД ул. Отон Иванов № 50А 32800.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 10:21 от 14.03.2020 до 14.04.2020 15.04.2020 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 13649 кв.м. Куртово Конаре 7200.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 10:13 от 13.03.2020 до 13.04.2020 14.04.2020 14:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 1000 кв.м. Куклен 1200.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 10:08 от 13.03.2020 до 13.04.2020 14.04.2020 10:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 77 кв.м. Ягодово 11520.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 10:05 от 13.03.2020 до 13.04.2020 14.04.2020 12:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Двустаен апартамент 53 кв.м. ПЛОВДИВ ул Стефан Стамболов 87 59440.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 10:02 от 13.03.2020 до 13.04.2020 14.04.2020 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 2586 кв.м. Белозем 133200.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 09:57 от 13.03.2020 до 13.04.2020 14.04.2020 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 670 кв.м. Стрелци 1440.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 09:52 от 13.03.2020 до 13.04.2020 14.04.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Многостаен апартамент 100 кв.м. Хисаря 77472.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 09:49 от 13.03.2020 до 13.04.2020 14.04.2020 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 750 кв.м. Марково 28800.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 09:30 от 13.03.2020 до 13.04.2020 14.04.2020 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 10014 кв.м. Радиново 3550.40 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 09:25 от 13.03.2020 до 13.04.2020 14.04.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 5428 кв.м. Радиново 4320.00 лв. Драгомира Димитрова Митрова 10.03.2020 09:22 от 13.03.2020 до 13.04.2020 14.04.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 503 кв.м. ПЛОВДИВ гр. Пловдив, п.к. 4000, Тракия 178176.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 09.03.2020 12:24 от 15.03.2020 до 15.04.2020 16.04.2020 12:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 4130 кв.м. Труд ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73242.150.310, с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-76/20.11.2007 г. / 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед 525120.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 09.03.2020 11:08 от 15.03.2020 до 15.04.2020 16.04.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 2370 кв.м. Труд ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73242.150.309, с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-76/20.11.2007 г. / 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед 114240.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 09.03.2020 11:01 от 15.03.2020 до 15.04.2020 16.04.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Жилищна сграда 96 кв.м. Труд с.Труд, п.к.4199, ул.”Александър Димитров” № 7 85300.00 лв. Людмила Тодорова Мурджанова 06.03.2020 10:08 от 15.03.2020 до 15.04.2020 16.04.2020 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 6885 кв.м. Царацово местност "Радиновски герен" 212853.60 лв. Бойка Георгиева Андреева 05.03.2020 14:34 от 15.03.2020 до 15.04.2020 16.04.2020 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Склад 30 кв.м. ПЪРВОМАЙ ул. “Княз Борис I” № 1 „а” 7040.00 лв. Ангел Николов Ангелаков 05.03.2020 14:08 от 09.03.2020 до 09.04.2020 10.04.2020 15:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 1180 кв.м. Искра 36000.00 лв. Ангел Николов Ангелаков 05.03.2020 14:01 от 09.03.2020 до 09.04.2020 10.04.2020 12:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Търговски имот 1610 кв.м. Татарево 35550.00 лв. Ангел Николов Ангелаков 05.03.2020 13:56 от 09.03.2020 до 09.04.2020 10.04.2020 12:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 1086 кв.м. ПЛОВДИВ 19360.00 лв. Ангел Николов Ангелаков 04.03.2020 15:57 от 06.03.2020 до 06.04.2020 07.04.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 81 кв.м. Сопот ул.Иван Вазов 76, бл. 4, ет.1, ап.1 23850.00 лв. Иво Георгиев Кралев 02.03.2020 17:09 от 29.03.2020 до 29.04.2020 30.04.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Виж повече
Тристаен апартамент 118 кв.м. ПЛОВДИВ ул."Богомил"80,ет.7,ап.А11 130200.00 лв. Константин Михайлов Павлов 28.02.2020 15:25 от 02.03.2020 до 02.04.2020 03.04.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 7500 кв.м. Сухозем местността „ИЛИНИКА“ 5832.00 лв. Петя Стойчева Николова 28.02.2020 14:56 от 16.03.2020 до 16.04.2020 17.04.2020 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 3000 кв.м. Сухозем местността „ДОЛЕН БОСТАНЛЪК“ 2332.80 лв. Петя Стойчева Николова 28.02.2020 14:47 от 16.03.2020 до 16.04.2020 17.04.2020 12:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 1294 кв.м. Сухозем местността „АЛАХ БАИР“ 1008.00 лв. Петя Стойчева Николова 28.02.2020 14:37 от 16.03.2020 до 16.04.2020 17.04.2020 12:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 7299 кв.м. Сухозем местността „ДОЛЕН БОСТАНЛЪК“ 5673.60 лв. Петя Стойчева Николова 28.02.2020 14:29 от 16.03.2020 до 16.04.2020 17.04.2020 11:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Многостаен апартамент 120 кв.м. ПЛОВДИВ ул. "Клокотница" 48, ет. 3 94320.00 лв. Константин Михайлов Павлов 28.02.2020 10:33 от 02.03.2020 до 02.04.2020 03.04.2020 13:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Тристаен апартамент 104 кв.м. ПЛОВДИВ ж.к "Марица Гардънс",бл.4,ет.5,ап.21 136080.00 лв. Константин Михайлов Павлов 28.02.2020 09:18 от 02.03.2020 до 02.04.2020 03.04.2020 12:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 3750 кв.м. Бегово местността „ТАИРКА“ 2916.00 лв. Петя Стойчева Николова 28.02.2020 09:17 от 16.03.2020 до 16.04.2020 17.04.2020 11:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 3021 кв.м. Бегово местността „ИСАЦИТЕ“ 2347.20 лв. Петя Стойчева Николова 28.02.2020 08:57 от 16.03.2020 до 16.04.2020 17.04.2020 10:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 13693 кв.м. Сухозем местността „АКТ ТАШ“ 10648.80 лв. Петя Стойчева Николова 28.02.2020 08:45 от 16.03.2020 до 16.04.2020 17.04.2020 10:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделска земя 5700 кв.м. Сухозем местността „АКТ ТАШ“ 5292.00 лв. Петя Стойчева Николова 28.02.2020 08:38 от 16.03.2020 до 16.04.2020 17.04.2020 09:30 Сканирано обявление 1
Виж повече
Страници:  « | 1 | 2 | »Предишна | Следваща