ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
88.46 кв.м
Населено място
гр. Сливен
Адрес
гр. Сливен, ул. Никола Аджема, ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 21.11.2020 до 21.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.12.2020 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.563.228.1.30 /шестдесет и седем
хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три точка двеста двадесет и осем точка
едно точка тридесет/, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 67338.563.228 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три
точка двеста двадесет и осем/, с предназначение: за търговска дейност, находящ се в гр. Сливен,
ул. „Никола Аджема”, ет. 0, обект 30, целият с площ 88,46 кв.м. /осемдесет и осем цяло четиридесет
и шест стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.27, самостоятелен
обект с идентификатор № 67338.563.228.1.28 и самостоятелен обект с идентификатор №
67338.563.228.1.29, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.32, над
обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.1, ведно със съответните идеални
части от общите части на сградата, равняващи се на 16,37 кв.м. /шестнадесет цяло тридесет и седем
стотни кв.м./, както и съответните части от отстъпеното право на строеж върху терена.

Павел Иванов Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
837
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Д-р Константин Стоилов" № 1
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 633049
Мобилен телефон
0898571502
Публикувано на 26 октомври 2020 г. в 16:47 часа
Търговски имот
66.52 кв.м
34 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
гр. Сливен, ул. Иван Вазов № 17, ет. 0, ателие № 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 30.10.2020 до 30.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.12.2020 16:00
Публикувано на 26 октомври 2020 г. в 16:47 часа
Търговски имот
58.81 кв.м
34 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
ул. Иван Вазов № 17, ет. 0, ателие 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 30.10.2020 до 30.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.12.2020 09:00
Публикувано на 16 ноември 2020 г. в 11:14 часа
Търговски имот
833.00 кв.м
264 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
КВ.РЕЧИЦА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 17.11.2020 до 17.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.12.2020 16:15
Публикувано на 18 ноември 2020 г. в 16:54 часа
Търговски имот
83.00 кв.м
58 219.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
ГР. СЛИВЕН, КВ. СТОЯН ЗАИМОВ БЛ. 71, Е 1, ОБЕКТ 45
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 21.11.2020 до 21.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.12.2020 16:00