ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
56.00 кв.м
Населено място
гр. Разлог
Район
местност Кукурево
Адрес
х.ап.к-с "Пирин резиденс", ет. 1, вх. С, ап. 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 27.11.2020 до 29.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.12.2020 09:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ №9 /девет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.527.28.3.9 /шест, едно, осем, едно, три, точка, пет, две, седем, точка, две, осем, точка, три, точка, девет/ в сграда с идентификатор 61813.527.28.3 /шест, едно, осем, едно, три, точка, пет, две, седем, точка, две, осем, точка, три/, находящ се на първи етаж, като площта на апартамента е 48.49 /четиридесет и осем цяло и четиридесет и девет стотни/ квадратни метра заедно с 0.47 % / нула цяло и четиридесет и седем стотни върху сто/ от идеалните части на общите части на сградата, съответстващи на 7.12 /седем цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра или обща площ съгласно строителната документация от 55.61 /петдесет и пет цяло и шестдесет и една стотни/ квадратни метра, а по кадастрална схема е 56.00 /петдесет и шест цяло/ квадратни метра, състоящ се от: дневна /трапезария/кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, при съседи: на същия етаж: имот 61813.527.28.3.5, под обекта: имот 61813.527.28.3.2, а над обекта: имот 61813.527.28.3.20, който апартамент се намира във вход 4 /четири/ на СЕКЦИЯ "С" на ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61813.527.28 (и стар идентификатор на имота №527028) по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, адрес: Кукурево, с площ от 9684 /девет хиляди шестстотин осемдесет и четири/ квадратни метра, при съседи на имота по скица: имот-нива №61813.526.21, имот-нива №61813.526.22, имот - за селскостопански, горски, ведомствен път №61813.526.423, имот - на почивен лагер №61813.526.26, имот - за селскостопански, горски, ведомствен път №61813.527.426 и имот - за селскостопански, горски, ведомствен път №61813.527.435, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Мартин Боянов Кацарски
РЕГ. № ЧСИ
891
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, пл. "Преображение" № 7, ет.3
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80012
Мобилен телефон
0899564090
уебсайт
Публикувано на 23 октомври 2020 г. в 14:11 часа
Двустаен апартамент
71.80 кв.м
43 654.12 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
Апартаментен жилищен комплекс "Дрийм"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 09:15
Публикувано на 23 октомври 2020 г. в 14:19 часа
Двустаен апартамент
63.95 кв.м
56 324.88 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Благоевград
Адрес
ул. "Стефан Стамболов" №74
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 14:00
Публикувано на 23 октомври 2020 г. в 15:00 часа
Двустаен апартамент
43.05 кв.м
37 707.84 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Благоевград
Адрес
ул. "Стефан Стамболов" №74
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 14:00
Публикувано на 23 октомври 2020 г. в 15:49 часа
Двустаен апартамент
70.00 кв.м
52 666.59 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
Ваканционно жилищно селище "Божурленд"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 09:00