ПЛОЩ
1 182.00 кв.м
Населено място
с. Годлево
Адрес
с. Годлево
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 27.11.2020 до 29.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.12.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор №15326.501.113 (петнадесет хиляди триста двадесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, сто и тринадесет), находящ се в село Годлево, общ. Разлог, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1328/24.07.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: село Годлево, с площ 1182 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 113, квартал: 9, парцел: XXV, при съседи:15326.501.394, 15326.501.114, 15326.501.919, 15326.501.52

Мартин Боянов Кацарски
РЕГ. № ЧСИ
891
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, пл. "Преображение" № 7, ет.3
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80012
Мобилен телефон
0899564090
уебсайт
Публикувано на 27 октомври 2020 г. в 11:40 часа
Парцел
5 496.00 кв.м
66 840.68 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 30.10.2020 до 30.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.12.2020 09:00
Публикувано на 27 октомври 2020 г. в 11:43 часа
Парцел
2 618.00 кв.м
52 682.85 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 30.10.2020 до 30.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.12.2020 09:00
Публикувано на 3 ноември 2020 г. в 15:31 часа
Парцел
10 381.00 кв.м
280 886.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Благоевград
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милица Димитрова Велева
СРОК
от 04.11.2020 до 04.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2020 09:00
Публикувано на 4 ноември 2020 г. в 14:29 часа
Парцел
4 033.00 кв.м
144 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
гр. Разлог местност "Гаврица"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Борис Исталянов Велинов
СРОК
от 09.11.2020 до 09.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2020 15:00