ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
2
ПЛОЩ
62.30 кв.м
Населено място
гр. Благоевград
Адрес
гр. Благоевград , кв. „Освобождение“, етаж 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Борис Исталянов Велинов
СРОК
от 18.01.2021 до 18.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.02.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.602.180.1.10 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и две, точка, сто и осемдесет, точка, едно, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград, одобрени със Заповед № РД – 18 – 32 от 10.05.2006г., на Изпълнителния Директор на  АГКК, със адрес на имота: гр. Благоевград , кв. „Освобождение“, етаж 2, апартамент 3.2 /три точка две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с сграда с идентификатор 04279.602.180 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и две, точка, сто и осемдесет/, със предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта  - едно, с площ от 62.30 /шестдесет и две цяло и тридесет стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обекти с идентификатори 04279.602.180.1.11 и 04279.602.180.1.9, по обекта:  обект с идентификатори 04279.602.180.1.6, над обекта  - обекти с идентификатори 04279.602.180.1.13 и 04279.602.180.1.14, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който обект по документи за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 3.2., изграден на кота + 5.60 /плюс пет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., с площ от 62.30 /шестдесет и две цяло и тридесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня със санитарен възел, две спални, антре, две тераси и мокро помещение, при граници и съседи: апартамент № 3.1, коридор и апартамент № 3.3, както и прилежащите му идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който апартамент представлява самостоятелен обект в Жилищна сграда със магазини изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.602.180 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и две, точка, сто и осемдесет/ със съседи на поземления имот:  поземлени имоти с идентификатори 04279.602.263, 04279.602.41, 04279.602.48, 04279.602.46, 04279.602.188, 04279.602.50, 04279.602.49 и 04279.602.181, а по документ за собственост представляващ УПИ III  - 7665, от кв. 19 по плана на четвърти микрорайон на гр. Благоевград.

 

Борис Исталянов Велинов
РЕГ. № ЧСИ
890
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Благоевград, ул. "Христо Татарчев" №15, ет. 3, ап. 2
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
073 830639
Мобилен телефон
0878 575802
уебсайт
Публикувано на 20 декември 2020 г. в 17:10 часа
Двустаен апартамент
42.20 кв.м
15 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
м. Грамадето
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 22.12.2020 до 22.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.01.2021 09:00
Публикувано на 20 декември 2020 г. в 17:15 часа
Двустаен апартамент
65.00 кв.м
36 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
ж.к. "Саровица" №5, вх.А, ет.1, ап.3
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 22.12.2020 до 22.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.01.2021 13:00
Публикувано на 8 януари 2021 г. в 15:33 часа
Двустаен апартамент
92.00 кв.м
26 624.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
УЛ. "ЧЕРНИ НИВИ" № 3, АП. 70
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолина Йорданова Тозева
СРОК
от 11.01.2021 до 11.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.02.2021 13:30
Публикувано на 8 януари 2021 г. в 16:31 часа
Двустаен апартамент
36.15 кв.м
42 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
гр. Банско, ул. „Цар Симеон”, апартаментен комплекс „Бриз”
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 11.01.2021 до 11.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.02.2021 09:00