ПЛОЩ
504.00 кв.м
Населено място
гр. Варна
Адрес
УЛ. ЯНКО СЛАВЧЕВ 63
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 17.01.2021 до 17.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2021 10:00
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2515.1224 /едно нула едно три пет две пет едно пет едно две две четири/ съгласно одобрената със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри, с площ от 504 /петстотин и четири/ кв.м., съгласно кадастрална карта и с площ съгласно документ за собственост от 544.64 /петстотин четиридесет и четири цяло и шестдесет и четири стотни/ кв.м., с адрес на поземления имот: град Варна, община Варна, област Варна, местност "Ален мак", ул. "Янко Славчев" № 63, с трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, притежаващ стар идентификатор: 5151224 /пет едно пет едно две две четири/ и представляващ УПИ IХ-1224 /девето римско - хиляда двеста двадесет и четири/ в квартал 72 /седемдесет и две/ по плана ВЗ "Ален мак", съгласно разрешение за строеж, при съседи съгласно скица: 10135.2571.456, 10135.2515.1223, 10135.2515.1225, 10135.2515.9584 и при граници съгласно представения документ за собственост: от две страни път, имот пл. № 1223, имот пл. № 1225, ведно с построената в гореописания имот ЖИЛИЩНА СГРАДА - еднофамилна с идентификатор № 10135.2515.1224.4 /едно нула едно три пет две пет едно пет едно две две четири четири/ съгласно одобрена със заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастралните регистри, брой етажи два, със застроена площ от 124 /сто двадесет и четири/ кв.м., съгласно приложена скица на сградата и със застроена площ от 122 /сто двадесет и два/ кв.м., и РЗП 366 /триста шестдесет и шест/ кв.м., съгласно разрешение за строеж, със стар идентификатор: 10135.2515.1224.1 /едно нула едно три пет две пет едно пет едно две две четири едно/, 10135.2515.1224.2 /едно нула едно три пет две пет едно пет едно две две четири две/, състояща се по арх. проект от: полусутерен - лятна кухня, котелно, гараж, избено помещение, гардеробно помещение и санитарен възел, първо ниво - дневна с трапезария, кухня, две спални и баня с тоалет, второ ниво - разположено в подпокривно пространство, както и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота.

 

КЪМ МОМЕНТА НА ОПИСА СГРАДАТА Е ЗАВЪРШЕНА, НО НЕ Е ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900
Публикувано на 18 декември 2020 г. в 11:06 часа
Парцел с къща
675.00 кв.м
115 125.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Куманово
Адрес
с. Куманово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 15.01.2021 до 15.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.02.2021 14:30
Публикувано на 18 декември 2020 г. в 15:33 часа
Парцел с къща
1 510.00 кв.м
14 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Венелин
Адрес
с. Венелин
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 22.01.2021 до 22.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.02.2021 14:15
Публикувано на 18 декември 2020 г. в 16:16 часа
Парцел с къща
2 270.00 кв.м
9 072.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Неново
Адрес
с. Неново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 18.01.2021 до 18.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.02.2021 14:30
Публикувано на 21 декември 2020 г. в 11:12 часа
Парцел с къща
525.00 кв.м
4 176.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гроздьово
Адрес
с. Гроздьово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 22.01.2021 до 22.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.02.2021 14:45