ПЛОЩ
10 158.00 кв.м
Населено място
с. Кюлевча
Адрес
местност БРАТОВЕЦ
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор № 41109.42.238 (четири, едно, едно, нула, девет точка четири, две точка две, три, осем), с площ 10 158,00 (десет хиляди сто петдесет и осем) квадратни метра вид земеделска земя в с. Кюлевча, област Шумен, община Каспичан, местност „Братовец", при съседи: поземлен имот с идентификатор № 41109.42.34; поземлен имот с идентификатор № 41109.42.35; поземлен имот с идентификатор № 41109.42.39; поземлен имот с идентификатор № 41109.42.40; поземлен имот с идентификатор № 41109.42.41; поземлен имот с идентификатор № 41109.42.50; поземлен имот с идентификатор № 41109.1.12 и поземлен имот с идентификатор № 41109.42.33 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-653/12.09.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и стар номер 000238;

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 31 декември 2020 г. в 09:32 часа
Земеделска земя
496.00 кв.м
86.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тодор Икономово
Адрес
местност КЬОКЛЮК
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 31 декември 2020 г. в 10:15 часа
Земеделска земя
737.00 кв.м
129.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ивански
Адрес
местност АВРАДАЛЪК
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 09:00
Публикувано на 11 януари 2021 г. в 16:38 часа
Земеделска земя
1 611.00 кв.м
640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ивански
Адрес
местност ПРИ СЕЛО
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 09:00
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 11:00 часа
Земеделска земя
1 334.00 кв.м
1 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плиска
Адрес
местност КОКАРДЖА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:00