ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
88.00 кв.м
Населено място
гр. Девин
Адрес
УЛ. БАЛКАНСКА № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20465.502.112.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, с площ 88 кв.м (осемдесет и осем квадратни метра), с адрес гр. Девин, ул. Балканска № 5, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.112, с площ 723 кв.м (седемстотин двадесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници и съседи на имота: 20465.502.113, 20465.502.5019, 20465.121.348, 20465.502.1111, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.6, офис 17
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 18 януари 2021 г. в 13:40 часа
Къща
124.82 кв.м
29 894.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Неделино
Адрес
УПИ VII, КВ. 137
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 09.02.2021 до 09.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.03.2021 10:00
Публикувано на 12 февруари 2021 г. в 14:23 часа
Къща
75.00 кв.м
52 264.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
Адрес
УЛ. ТРАКИЯ № 58
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 06.03.2021 до 06.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.04.2021 10:00
Публикувано на 24 февруари 2021 г. в 10:22 часа
Къща
71.00 кв.м
27 249.12 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Буково
Адрес
с. Буково, общ. Мадан, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Здравка Костадинова Тонева
СРОК
от 22.03.2021 до 22.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.04.2021 09:00
Публикувано на 2 март 2021 г. в 09:58 часа
Къща
65.00 кв.м
120 388.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стойките
Адрес
м. Водата
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 13.03.2021 до 13.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.04.2021 10:00