ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
146.00 кв.м
Населено място
гр. Летница
Адрес
ул. "Христо Ботев" № 39
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 12.02.2021 до 12.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.03.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  1. СГРАДА с идентификатор 43476.315.30.1, със застроена площ от 146 кв.м., брой етажи един, предназначение - сграда за обществено хранене, находяща се в урбанизираната територия на гр.Летница, стопански двор на ВК "Напредък", ул."Христо Ботев" №39, която е построена върху имот с идентификатор 43476.315.30, целия с площ от 5751 кв.м по плана на гр.Летница, одобрен със Заповед № РД-18-68 от 02.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 43476.315.1700, 43476.315.1698, 43476.315.1645, 43476.315.1697.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 996/15 <br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663, <br />email: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></str

ong>

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт