ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
216.60 кв.м
Населено място
с. Сливарка
Адрес
с.Сливарка, общ.Крумовград
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Хриса Делчева Пурнарова
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ /една втора/ идеална част от : ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 102,60 /сто и две цяло и шестдесет стотни/ кв.м., състояща се от четири стаи, салон, баня и тоалетна на първия етаж и от четири стаи, салон, баня и килер на втория етаж, с вътрешно стълбище; ПРИСТРОЙКА към жилищната сграда със застроена площ от 93,00 /деветдесет и три/ квадратни метра състояща се от четири стаи и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА- ГАРАЖ със застроена площ от 21,00 /двадесет и един/ квадратни метра, построени с отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – IV /римско четири/, целият с площ от 700,00 /седемстотин/ квадратни метра в кв.1 /едно/ по подробния устройствен план на с.Сливарка, общ.Крумовград, одобрен със Заповед №552 от 16.09.1983 г. на Кмета на Община Крумовград , ведно с отстъпеното право на строеж , при граници и съседи на УПИ: изток- улица от о.т.2 /две/ до о.т.3 /три/; запад- УПИ IX /римско девет/- Община Крумовград, УПИ 2/две/- собствен имот, север- УПИ II /римско две/- Община Крумовград, УПИ III /римско три/- автоспирка на Общината и улица; юг- УПИ V /римско пет/- 2 /две/ Нермин Мехмед Юсеин.

Хриса Делчева Пурнарова
РЕГ. № ЧСИ
741
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
Гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 12, бл. 3, вх. Б, етаж партер
Окръжен съд
Кърджали
Телефон
0361 22120
Мобилен телефон
0879023003
уебсайт
Публикувано на 26 януари 2021 г. в 08:54 часа
Къща
120.00 кв.м
17 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Шопци
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 13:00
Публикувано на 3 февруари 2021 г. в 16:27 часа
Къща
180.00 кв.м
289 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Крумовград
Адрес
ул.„Капитан Петко Войвода” № 63
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 22.02.2021 до 22.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.03.2021 11:40
Публикувано на 19 февруари 2021 г. в 10:18 часа
Къща
82.00 кв.м
23 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Чакаларово
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 08.03.2021 до 08.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.04.2021 13:00