ПЛОЩ
9 019.00 кв.м
Населено място
гр. Плиска
Адрес
местност АЛЧАКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

3. Поземлен имот с идентификатор № 56770.33.2 (пет, шест, седем, седем, нула точка три, три, точка две), с площ 9 019,00 (девет хиляди и деветнадесет) квадратни метра, представляващ НИВА трета категория находяща се в земеделската територия гр. Плиска, община Каспичан, област Шумен в местността „Алчака“, при съседи: поземлен имот с идентификатор № 56770.33.71, поземлен имот с идентификатор № 56770.33.266, поземлен имот с идентификатор № 56770.42.3, поземлен имот с идентификатор № 56770.33.70, поземлен имот с идентификатор № 56770.40.16 и поземлен имот с идентификатор № 56770.33.1, по КККР одобрени със заповед № РД-18-656/12.09.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, а по плана за земеразделяне на гр. Плиска представлява поземлен имот с номер 033002.

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 31 декември 2020 г. в 09:32 часа
Земеделска земя
496.00 кв.м
86.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тодор Икономово
Адрес
местност КЬОКЛЮК
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 31 декември 2020 г. в 10:15 часа
Земеделска земя
737.00 кв.м
129.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ивански
Адрес
местност АВРАДАЛЪК
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 09:00
Публикувано на 11 януари 2021 г. в 16:38 часа
Земеделска земя
1 611.00 кв.м
640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ивански
Адрес
местност ПРИ СЕЛО
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 09:00
Публикувано на 14 януари 2021 г. в 13:44 часа
Земеделска земя
10 158.00 кв.м
8 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кюлевча
Адрес
местност БРАТОВЕЦ
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00