ПЛОЩ
840.00 кв.м
Населено място
с. Никола Козлево
Адрес
ул.Братя Драганови 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  1. 4/6 (четири шести) идеални части УПИ II - 279 (втори за двеста седемдесет и девет) от квартал 54 (петдесет и четири) по плана на село Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен, с площ от 840,00 (осемстотин и четиридесет) квадратни метра, находящ се в село Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен на ул. „Братя Драганови“ № 9, при граници на поземления имот: улица, УПИ I - 279, УПИ XVI - 278, УПИ III – 279.
Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 11:54 часа
Парцел
750.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Никола Козлево
Адрес
ул.Братя Драганови 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:00
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 11:55 часа
Парцел
730.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Никола Козлево
Адрес
ул.Братя Драганови 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:00
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 14:17 часа
Парцел
1 517.00 кв.м
7 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Белокопитово
Адрес
ул.Панайот Волов №4
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 23.02.2021 до 23.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.03.2021 09:00
Публикувано на 29 януари 2021 г. в 11:07 часа
Парцел
4 721.00 кв.м
38 776.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Преселка
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 04.02.2021 до 04.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.03.2021 10:00