ПЛОЩ
680.00 кв.м
Населено място
с. Долина
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 680 КВ.М. , ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В НЕГО НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ , НАХОДЯЩО СЕ В СЕЛО ДОЛИНА , ОБЩ.КАОЛИНОВО , УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ 34A , СЪСТАВЛЯВАЩО ПО ПЛАНА НА СЕЛОТО УПИ 1-1 , КВ.59 , ПРИ ГРАНИЦИ ; ОТ ДВЕ СТРАНИ УЛИЦИ И УПИ 2-1, СЪГЛАСНО НОТ.АКТ 130, ТОМ 14, ДВ.ВХ. 5181/ 24,10,2005г. НА АВ – НОВИ ПАЗАР И СЪГЛАСНО НОТ.АКТ ЗА ДОГОВРНА ИПОТЕКА АКТ 23, ТОМ 1, ВХ.РЕГ. 1182/ 25.03.2010г.НА МЯСТО СЕ КОНСТАТИРА, ЧЕ В УПИ 1-1 В КВ.59 ПО ПЛАНА НА С.ДОЛИНА , ОБЩ.КАОЛИНОВО, ОБЛ.ШУМЕН Е ЗАСТРОЕНА И ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТУХЛЕНИ СТЕНИ , ПОКРИВ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ, А КЪМ ЖИЛИЩНАТА СГРАДА ИМА ДОЛЕПЕНИ ДВЕ ПРИСТРОЙКИ С ОТДЕЛЕН ВХОД . НА МЯСТО СА ПРЕДСТАВЕНИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА ОТ ОБИТАТЕЛЯ НА ИМОТА СААМИ АМЕДОВ :РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО №: 37/19.09.2014г. ;СИТУАЦИОННА СХЕМА СЪГЛ.ЧЛ.153, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ „ЛЯТНА КУХНЯ“; КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ С ОБЕКТ:ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ „ЛЯТНА КУХНЯ“ С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ; УПИ 1-1, КВ.59 , С.ДОЛИНА , ОБЩ.КАОЛИНОВО; СКИЦА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ №: 344 ОТ 27.08.2014г., НА ИМЕТО НА МЕХМЕД АХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ И РЕМЗИЯ ИДРИЗОВА АХМЕДОВА СЪГЛАСНО НОТ.АКТ №: 32, ТОМ 12 ОТ 2006г. НА НОТАРИУС ПЕТЪР АБАДЖИЕВ ; КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.147 , АЛ.2 ОТ ЗУТ , ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.147, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗУР С ОБЕКТ „ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – ЛЯТНА КУХНЯ С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ; УПИ 1-1 , КВ.59 В С.ДОЛИНА , ОБЩ.КАОЛИНОВО С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ МЕХМЕД АХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ И РЕМЗИЯ ИДРИЗОВА АХМЕДОВА; ИЗДАДЕНА СКИЦА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ОТ 14.09.2018г. НА ИМЕТО НА МЕХМЕД АХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ И РЕМЗИЯ ИДРИЗОВА АХМЕДОВА СЪГЛ. СЪГЛАСНО НОТ.АКТ №: 32, ТОМ 12 ОТ 2006г. НА НОТАРИУС ПЕТЪР АБАДЖИЕВ ; ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ИЗХ. МДТ-18-128-1/ 13.09.2018г. НА ИМЕТО НА НЕВРИЯ ШУКРИ МУСТАН ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 680 КВ.М. , ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В НЕГО НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ , С ПЛОЩ ОТ 70КВ.М. НАХОДЯЩО СЕ В СЕЛО ДОЛИНА , ОБЩ.КАОЛИНОВО, УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ 34A, СЪСТАВЛЯВАЩО ПО ПЛАНА НА СЕЛОТО УПИ 1-1 , КВ.59 , ПРИ ГРАНИЦИ ; ОТ ДВЕ СТРАНИ УЛИЦИ И УПИ 2-1. ВИДНО ОТ НОТ .АКТ 189, ТОМ 10, ВХ.РЕГ. 2861/ 24.08.2006г.; ПРОТОКОЛ ОТ 24.08.2006г. ПРЕДСТАВЕНА В НОТАРИАЛНО ДЕЛО; МОЛБА ДЕКЛАРАЦИЯ С ОПИСАНИЕ ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 680 КВ.М. , ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В НЕГО КЪЩА И САЙВАНТ , НАХОДЯЩО СЕ В СЕЛО ДОЛИНА , ОБЩ.КАОЛИНОВО , УЛИЦА ВАСИЛ КОЛАРОВ 34A , СЪСТАВЛЯВАЩО ПО ПЛАНА НА СЕЛОТО УПИ 1-1 , КВ.59 , ПРИ ГРАНИЦИ ; ОТ ДВЕ СТРАНИ УЛИЦИ И УПИ 2-1 НА ИМЕТО НА МЕХМЕД АХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ И РЕМЗИЯ ИДРИЗОВА АХМЕДОВА, А СЪГЛАСНО ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТ СЛУЖИТЕЛ НА ОТДЕЛ „ИУТ” КЪМ ОБЩИНА КАОЛИНОВО, ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАВЕСЪТ С ОГРАДНИТЕ СТЕНИ Е ИЗГРАДЕН В УПИ II-1 ОТ КВ. 59, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС С. ДОЛИНА, УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ 34А, С ОГЛЕД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ИЗГОТВЕНА ОТ ИНЖ.РЕНИ ХАРАЛАНОВА , ПРЕДСТАВЕНИ ПЛАНОВИ ЗАСНИМАНИЯ НА СЕЛОТО В ПРЕДВИД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН Е САМО : ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 680 КВ.М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В НЕГО НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ, НАХОДЯЩО СЕ В СЕЛО ДОЛИНА, ОБЩ.КАОЛИНОВО, СЪСТАВЛЯВАЩО ПО ПЛАНА НА СЕЛОТО УПИ I-1 , КВ.59 , ПРИ ГРАНИЦИ ; ОТ ДВЕ СТРАНИ УЛИЦИ И УПИ 2-1, СЪГЛАСНО ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, КАТО ЖИЛИЩНАТА СГРАДА И НОВОИЗГРАДЕНАТА ПРИСТРОЙКА – ЛЯТНА КУХНЯ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПРОДАНТА, А СЪГЛАСНО КОНСТАТАЦИИ НА МЯСТО И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА НА СЛУЖИТЕЛ НА ОТДЕЛ „ИУТ” КЪМ ОБЩИНА КАОЛИНОВО ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 680 КВ.М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В НЕГО НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ, НАХОДЯЩО СЕ В СЕЛО ДОЛИНА, ОБЩ.КАОЛИНОВО,УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ 34А, СЪСТАВЛЯВАЩО ПО ПЛАНА НА СЕЛОТО УПИ II-1 , КВ.59 , ПРИ ГРАНИЦИ ; ОТ ДВЕ СТРАНИ УЛИЦИ И УПИ I-1

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 3 февруари 2021 г. в 10:03 часа
Обособена част
3 756.00 кв.м
240 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Върбак
Адрес
ул. Цар Борис I № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 23.02.2021 до 23.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.03.2021 09:00
Публикувано на 9 февруари 2021 г. в 16:10 часа
Обособена част
9.00 кв.м
2 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Нови пазар
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 07.03.2021 до 07.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.04.2021 09:00
Публикувано на 15 февруари 2021 г. в 16:05 часа
Обособена част
1 800.00 кв.м
2 376.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Долина
Адрес
ул.Тича 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 14.03.2021 до 14.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.04.2021 09:00
Публикувано на 22 февруари 2021 г. в 15:55 часа
Обособена част
1 043.00 кв.м
112 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Добри Войниково
Адрес
местност АЙВАЛЪК
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 19.03.2021 до 19.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.04.2021 09:00