ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
400.00 кв.м
Населено място
с. Черноморци
Адрес
с.Черноморци, местност „Път 3. Стояново“, община Шабла
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Диляна Георгиева Илиева-Костадинова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 11:40
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор № 81181.2.152 /осем, едно, едно, осем, едно, точка, две, точка, едно, пет, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Черноморци, общ.Шабла, обл. Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-27/30.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-479/18.04.2012г. на Началника на СГКК - Добрич, с адрес на имота: с.Черноморци, местност „Път 3. Стояново“, община Шабла, площ от 400 /четиристотин/ кв.м, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за електроенергийното производство, стар идентификатор: 81181.2.136, номер по предходен план: 002055; 81181.2.136, при съседи на имота: 81181.2.150 и 81181.2.137. Имотът е образуван от Поземлен имот - НИВА с идентификатор 81181.2.136 с площ от 5035 кв.м., стар идентификатор: 002055.

Диляна Георгиева Илиева-Костадинова
РЕГ. № ЧСИ
901
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. "Даме Груев" № 2А, ет.2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 870040
Мобилен телефон
0889574194
Публикувано на 7 януари 2021 г. в 09:47 часа
Парцел
10 002.00 кв.м
38 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каварна
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 10:00
Публикувано на 14 януари 2021 г. в 11:05 часа
Парцел
10 001.00 кв.м
55 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 09:00
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 13:45 часа
Парцел
400.00 кв.м
2 664.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черноморци
Адрес
с.Черноморци, местност „Път 3. Стояново“, община Шабла
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Диляна Георгиева Илиева-Костадинова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 11:30
Публикувано на 22 януари 2021 г. в 08:43 часа
Парцел
2 604.00 кв.м
150 487.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Топола
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 04.02.2021 до 04.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.03.2021 11:00