ПЛОЩ
1 517.00 кв.м
Населено място
с. Белокопитово
Адрес
ул.Панайот Волов №4
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 23.02.2021 до 23.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ ид.ч. от поземлен имот – находящ се в с.Белокопитово, общ.Шумен, ул.Панайот Волов 4, с площ от 1517 кв.м. с идентификатор 03633.501.192, при граници: 03633.501.262; 03633.501.263; 03633.501.191; 03633.501.243; 03633.501.190. Ведно с построените в имота сгради, а именно: сграда с идентификатор 03633.501.192.1, жилищна сграда- еднофамилна, брой етажи 1,със застроена площ от 83 кв.м. , сграда с идентификатор  03633.501.192.2 , селскостопанска сграда, брой етажи 1, със застроена площ от 22 кв.м. ; сграда с идентификатор 03633.501.192.3 , селскостопанска сграда, брой етажи 1, със застроена  площ от 40 кв.м. ; сграда с идентификатор 03633.501.192.4 , селскостопанска сграда, брой етажи 1,застроена  площ от 18 кв.м. и сграда с идентификатор 03633.501.192.5 , хангар, депо, гараж, брой етажи 1, застроена площ от 20 кв.м. , ведно с всички подобрения , насаждения и приращения в имота.

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 11:52 часа
Парцел
840.00 кв.м
1 612.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Никола Козлево
Адрес
ул.Братя Драганови 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:00
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 11:54 часа
Парцел
750.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Никола Козлево
Адрес
ул.Братя Драганови 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:00
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 11:55 часа
Парцел
730.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Никола Козлево
Адрес
ул.Братя Драганови 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:00
Публикувано на 29 януари 2021 г. в 11:07 часа
Парцел
4 721.00 кв.м
38 776.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Преселка
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 04.02.2021 до 04.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.03.2021 10:00