ПЛОЩ
239.00 кв.м
Населено място
с. Белотинци
Район
местност"Кюалото"
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  • 1/2 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 25.469, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-298/01.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землището на с.Белотинци, община Монтана, местност „Кюалото“, с площ от 239 кв.м.; трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 9; Номер по предходен план: 025469, при съседи : 03722.25.472, 03722.25.473, 03722.25.470, 03722.25.603, 03722.25.468;
Мая Цветанова Иванова
РЕГ. № ЧСИ
748
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Монтана, бул. Трети март № 68, ет.1
Окръжен съд
Монтана
Телефон
096 305205
Мобилен телефон
0895 474353
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 14:17 часа
Земеделски имот
1 202.00 кв.м
129.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Белотинци
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 14:21 часа
Земеделски имот
6 316.00 кв.м
666.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Белотинци
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 14:28 часа
Земеделски имот
1 899.00 кв.м
378.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Белотинци
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Публикувано на 28 януари 2021 г. в 09:03 часа
Земеделски имот
2 202.00 кв.м
612.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Монтана
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 09:30