ПЛОЩ
1 899.00 кв.м
Населено място
с. Белотинци
Район
местност "Бобанеца"
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  • 1/2 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03722.24.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-298/01.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землището на с. Белотинци, община Монтана , местност „Бобанеца“, с площ 1 899 кв.м.; трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Пасище; Категория на земята при неполивни условия: 5; Номер по предходен план: 024004, при съседи : 121.15,03722.24.5,03722.24.7,03722.121.1,03722.24.3 ;
Мая Цветанова Иванова
РЕГ. № ЧСИ
748
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Монтана, бул. Трети март № 68, ет.1
Окръжен съд
Монтана
Телефон
096 305205
Мобилен телефон
0895 474353
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 14:17 часа
Земеделски имот
1 202.00 кв.м
129.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Белотинци
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 14:21 часа
Земеделски имот
6 316.00 кв.м
666.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Белотинци
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 14:25 часа
Земеделски имот
239.00 кв.м
46.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Белотинци
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 09:00
Публикувано на 28 януари 2021 г. в 09:03 часа
Земеделски имот
2 202.00 кв.м
612.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Монтана
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 09:30