ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
79.00 кв.м
Населено място
гр. Луковит
Адрес
ул. "Хан Аспарух" № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО съставляващо парцел – IV /четвърти/ за имот пл. № 1791 /хиляда седемстотин деветдесет и едно/ в квартал 98 /деветдесет и осми/ по регулационния план на гр. Луковит, обл. Ловеч, с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ кв. м., с граници и съседи: улица, УПИ V 1790 на Иван Йотов Иванов, УПИ VI 1826 на Марина Георгиева Маринова и Детелина Петрова Йорданова, УПИ VII 1793 на Цветан Иванов Петров и УПИ III 1792 на Найден Петков Найденов, заедно с построените в него, съгласно нотариален акт – масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв. м., заедно с построените в същото място гараж, стопанска сграда и ведно с всички подобрения, находящо се в гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ № 3, а съгласно скица съставляващо НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 44327.502.1791 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, одобрени със Заповед № РД – 18 – 89 от 29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ № 3, с площ по документи – 429 кв. м. /четиристотин двадесет и девет квадратни метра/, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване – до 10 метра, стар номер: 1791, ведно с построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор 44327.502.1791.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, одобрени със Заповед № РД – 18 – 89 от 29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по документи - 79 кв. м./седемдесет и девет квадратни метра/, брой етажи – 2 /два/, предназначение – жилищна сграда, ведно с СГРАДА с идентификатор 44327.502.1791.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, одобрени със Заповед № РД – 18 – 89 от 29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по документи – 50 кв. м./петдесет квадратни метра/, брой етажи – 2 /два/, предназначение – селскостопанска сграда, ведно със СГРАДА с идентификатор 44327.502.1791.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, одобрени със Заповед № РД – 18 – 89 от 29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по документи – 23 кв. м. /двадесет и три квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – селскостопанска сграда, при граници и съседи на имота: Имот № 44327.502.1792, Имот № 44327.502.1793, Имот № 44327.502.1790, Имот № 44327.502.1826 и Имот № 44327.502.9620.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 2598/18 <br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Йордан Василев, тел. 0877 318 733, <br />email: <a href=" [email protected] "> [email protected] </a>

 

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 14 януари 2021 г. в 16:19 часа
Къща
557.00 кв.м
36 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Луковит
Адрес
ул. "Симов Дол" № 35
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 14:00
Публикувано на 14 януари 2021 г. в 16:28 часа
Къща
608.00 кв.м
21 150.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Троян
Адрес
ул. "Амбарица" № 31
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 14:00
Публикувано на 18 януари 2021 г. в 15:41 часа
Къща
89.00 кв.м
13 176.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Летница
Адрес
ул. "Паисий Хилендарски" № 6
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 12.02.2021 до 12.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.03.2021 14:00
Публикувано на 18 януари 2021 г. в 15:59 часа
Къща
335.00 кв.м
36 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Луковит
Адрес
ул. "Никола Вапцаров" № 41
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 14:00