ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
75.00 кв.м
Населено място
гр. Априлци
Адрес
пл. "Марин Сяров" № 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот № 52218.512.207 (пет две две едно осем-точка-пет едно две- точка- две нула седем ) по кадастралната карта на гр. Априлци, Ловешка област, одобрена със заповед № РД-18-49/31.08.2007г. на Изпълнителния директор на АК, адрес: пл. Марин Сяров 8, с площ 1248 (хиляда двеста четиридесет и осем) кв.м., трайно предназначение:урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: № 261, при съседи: ниско застрояване (до 10м.) № 52218.512.210; ниско застрояване ( до 10м.) № 52218.512.217; за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение № 52218.512.444; ниско застрояване ( до 10.) № 52218.512.208; ниско застрояване (до 10м.) № 52218.512.209; ниско застрояване (до 10м.) № 52218.512.206, заедно с построените в имота: Едноетажна, полумасивна СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА №52218.512.207.1 (пет две две едно осем-точка-пет едно две-точка-две нула седем-точка-едно) със застроена площ 42 (четиридесет и два) (четиридесет и два) кв.м., едноетажна, масивна с дървен гредоред ЖИЛИЩНА СГРАДА №52218.512.207.2 ( пет две две едно осем-точка-пет едно две-точка- две нула седем-точка- две) със застроена площ 38 (тридесет и осем) кв.м., едноетажна, масивна с дървен гредоред ЖИЛИЩНА СГРАДА №52218.512.207.3 (пет две две едно осем-точка- пет едно две-точка- две нула седем-точка- три) със застроена площ 75 (седемдесет и пет) кв.м.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 635/16 <br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората –     ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658, <br />email: <a href="[email protected]">[email protected]</a></str

ong>

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 14 януари 2021 г. в 16:19 часа
Къща
557.00 кв.м
36 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Луковит
Адрес
ул. "Симов Дол" № 35
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 14:00
Публикувано на 14 януари 2021 г. в 16:28 часа
Къща
608.00 кв.м
21 150.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Троян
Адрес
ул. "Амбарица" № 31
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 14:00
Публикувано на 18 януари 2021 г. в 15:41 часа
Къща
89.00 кв.м
13 176.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Летница
Адрес
ул. "Паисий Хилендарски" № 6
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 12.02.2021 до 12.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.03.2021 14:00
Публикувано на 18 януари 2021 г. в 15:59 часа
Къща
335.00 кв.м
36 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Луковит
Адрес
ул. "Никола Вапцаров" № 41
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 14:00