ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
4
ПЛОЩ
60.00 кв.м
Населено място
гр. Каварна
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 22.02.2021 до 22.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.03.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в гр.Kаварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. „Добротица“ № 33, вх. В, ет.4, представляващ: представляващ: ½ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ №11 с идентификатор № 35064.501.960.1.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, предназначение на самостоятелният обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, състоящ се от две стаи, кухня, антре и сервизни помещения, с площ по акт за собственост от 60,70 кв.м., както и прилежащо избено помещения №2/две/, ведно с 1,137% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 35064.501.960, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - №35064.501.960.1.60, №35064.501.960.1.58; под обекта - №35064.501.960.1.56, над обекта – №35064.501.960.1.62 .

Николай Петров Ников
РЕГ. № ЧСИ
810
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул.”България” №1, ет.2,офис№ 205
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 604583
Мобилен телефон
0878377207
уебсайт
Публикувано на 26 януари 2021 г. в 11:07 часа
Двустаен апартамент
51.68 кв.м
18 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кранево
Адрес
жк Кранево Кашулис Райска Градина, бл.А, ет.3
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 09:00
Публикувано на 26 януари 2021 г. в 11:13 часа
Двустаен апартамент
78.36 кв.м
31 824.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кранево
Адрес
жк Кранево Кашулис Райска Градина, бл.Б1, ет.2
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 09:00
Публикувано на 26 януари 2021 г. в 11:27 часа
Двустаен апартамент
71.57 кв.м
27 576.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кранево
Адрес
жк Кранево Кашулис Райска Градина, бл.Б1, ет.3
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 09:00
Публикувано на 26 януари 2021 г. в 13:31 часа
Двустаен апартамент
54.81 кв.м
17 712.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кранево
Адрес
жк Кранево Кашулис Райска Градина, бл.Д, ет.2
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 09:00