ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
80.00 кв.м
Населено място
гр. Балчик
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, ул.“Кою Райчев“ / Партизанска/ № 18, представляващ : ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 02508.83.43.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, със застроена площ от 80 кв.м. по кадастрална скица, а по акт за собственост с площ от 78кв.м., брой етажи – 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, ведно с ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е построена сградата, с идентификатор № 02508.83.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед: КД-14-08-14/04.01.2006г. На Началника на СГКК-Добрич, адрес: гр.Балчик, п.к. 9600, ул. „Кою Райчев“ (Партизанска“) № 18, с площ от 293 кв.м. по скица, а по акт за собственост с площ от 210 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско Застрояване (до 10м), при съседи на поземления имот: 02508.83.44, 02508.83.36, 02508.83.37, № 02508.83.42.

Николай Петров Ников
РЕГ. № ЧСИ
810
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул.”България” №1, ет.2,офис№ 205
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 604583
Мобилен телефон
0878377207
уебсайт
Публикувано на 13 януари 2021 г. в 10:31 часа
Къща
159.00 кв.м
71 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Раковски
Адрес
ул."Осма" №2
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 09:00
Публикувано на 15 януари 2021 г. в 15:32 часа
Къща
201.29 кв.м
86 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каварна
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 25.02.2021 до 25.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.03.2021 11:00
Публикувано на 18 януари 2021 г. в 16:16 часа
Къща
63.00 кв.м
5 451.84 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Конаре
Адрес
С.КОНАРЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 09.02.2021 до 09.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.03.2021 09:00
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 09:30 часа
Къща
50.00 кв.м
36 216.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Балчик
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 09:00