ПЛОЩ
2 999.00 кв.м
Населено място
гр. Крън
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 26.02.2021 до 26.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ /една втора/ идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40292.42.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-21/03.01.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се на адрес гр. Крън, местност „ХАДЖИЕВИ ОРЕХИ“,  общ. Казанлък, обл. Стара Загора, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – НИВА, с посочена в документа площ от 2999 кв.м, категория на земята: 6, при съседи: 40292.40.12, 40292.38.40, 40292.42.21, 40292.42.17, 40292.42.15

Ивелина Любенова Биволова
РЕГ. № ЧСИ
869
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Цар Калоян" № 53, ет.1
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 633038
Мобилен телефон
0895474594
уебсайт
Публикувано на 19 януари 2021 г. в 15:40 часа
Земеделска земя
803.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Раднево
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 09:00
Публикувано на 19 януари 2021 г. в 15:44 часа
Земеделска земя
420.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Раднево
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 09:00
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 13:21 часа
Земеделска земя
5 194.00 кв.м
2 015.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Крън
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 26.02.2021 до 26.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.03.2021 09:00
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 13:24 часа
Земеделска земя
3 177.00 кв.м
1 121.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Енина
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 26.02.2021 до 26.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.03.2021 09:00