ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Гредоред
Екстри
Вода, Електрозахранване, Регулация
ПЛОЩ
1 755.00 кв.м
Населено място
с. Пейчиново
Адрес
УЛ. РИЛА № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I /едно римско/, в квартал 1 /едно/ по регулационния план на село Пейчиново, община Бяла, област Русе, с адрес улица Рила № 1 /едно/, с площ от 1755 кв.м. /хиляда седемстотин петдесет и пет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 106 кв.м. /сто и шест квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ с площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/ и НАВЕС с площ от 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: от трите страни улици и УПИ II.

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 16:11 часа
Къща
1 490.00 кв.м
3 144.42 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лом Черковна
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 16:37 часа
Къща
1 530.00 кв.м
8 409.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стърмен
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 1 февруари 2021 г. в 12:49 часа
Къща
2 010.00 кв.м
1 952.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
Адрес
ул. Възраждане № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 16:20 часа
Къща
810.00 кв.м
6 782.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно Абланово
Адрес
с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе, по ул. Панайот Волов № 43
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 09:00