Екстри
Електрозахранване
ПЛОЩ
1 090.00 кв.м
Населено място
с. Дряновец
Адрес
ул. Трети март № 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в село Дряновец, община Бяла, област Русе, по улица Трети март № 14 /четиринадесет арабско/, а именно УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I-80 /едно римско, тире, осемдесет арабско/, в квартал 67 /шестдесет и седем арабско/, по регулационния план на село Дряновец, община Бяла, област Русе, одобрен със Заповед № 461 от 1986 г., представляващ ДВОРНО МЯСТО - цялото с площ от 1090 кв.м. /хиляда и деветдесет квадратни метра/, заедно с построените в него: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП 35 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ С БАНЯ с РЗП 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с РЗП 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА  с РЗП 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, кладенец, заедно с всички други трайни насаждения и подобрения в имота, при граници и съседи: изток УПИ II-79, юг - улица Трети март, запад: улица, север: улица Люлин. КЪМ МОМЕНТА НА ОГЛЕДА ПОСТРОЙКИТЕ СА СЪБОРЕНИ И НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА.

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 16:44 часа
Парцел
660.00 кв.м
1 166.04 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 16:48 часа
Парцел
680.00 кв.м
1 811.70 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 25 януари 2021 г. в 15:32 часа
Парцел
518.00 кв.м
2 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николово
Адрес
ИД 128/2017г. - с. Николово, местност НАД ЕЗЕРОТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 10:00
Публикувано на 25 януари 2021 г. в 15:35 часа
Парцел
490.00 кв.м
1 940.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николово
Адрес
ИД 128/2017г. - с. Николово, местност НАД ЕЗЕРОТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 10:00