ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
1 530.00 кв.м
Населено място
с. Стърмен
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI - 52 /шест римско, петдесет и две арабско/, в квартал 14 /четиринадесет/, по плана на село Стърмен, община Бяла, област Русе, с площ от 1530 кв.м. /хиляда петстотин и тридесет квадратни метра/, заедно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70 кв.м. /седемдесет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: улица, УПИ I-51, УПИ III - 57, УПИ IX - 55 и УПИ VII - 53, 54

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 16:11 часа
Къща
1 490.00 кв.м
3 144.42 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лом Черковна
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 16:21 часа
Къща
1 755.00 кв.м
2 250.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пейчиново
Адрес
УЛ. РИЛА № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 1 февруари 2021 г. в 12:49 часа
Къща
2 010.00 кв.м
1 952.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
Адрес
ул. Възраждане № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 16:20 часа
Къща
810.00 кв.м
6 782.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно Абланово
Адрес
с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе, по ул. Панайот Волов № 43
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 09:00