Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
680.00 кв.м
Населено място
с. Дряновец
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII-197 /дванадесет римско сто деветдесет и седем арабско/, в квартал 48 /четиридесет и осем/, по регулационния план на село Дряновец, община Бяла, област  Русе, одобрен със заповед № 461 от 1986 г., представляващ ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 680 кв.м. /шестстотин и осемдесет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА С РЗП 63 кв.м. и НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ С РЗП 32 кв.м., по удостоверение за данъчна оценка, при граници и съседи: улица, УПИ I-197, УПИ II-196 и УПИ-ХI-198

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 16:28 часа
Парцел
1 090.00 кв.м
1 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
Адрес
ул. Трети март № 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 16:44 часа
Парцел
660.00 кв.м
1 166.04 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 25 януари 2021 г. в 15:32 часа
Парцел
518.00 кв.м
2 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николово
Адрес
ИД 128/2017г. - с. Николово, местност НАД ЕЗЕРОТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 10:00
Публикувано на 25 януари 2021 г. в 15:35 часа
Парцел
490.00 кв.м
1 940.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николово
Адрес
ИД 128/2017г. - с. Николово, местност НАД ЕЗЕРОТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 10:00