ТИП СТРОИТЕЛСТВО
ЕПК
Етаж
12
ПЛОЩ
73.62 кв.м
Населено място
гр. Русе
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 04.02.2021 до 04.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

           САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4901.1.141 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и едно, точка, едно, точка, сто четиридесет и едно/, адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, бул. „Мидия Енос” № 8 /осем/, вх. 3 /три/, етаж 12 /дванадесет/, ап. 51 /петдесет и едно/, който се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4901 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и едно/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 73.62 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра и шестдесет и два дециметра/; прилежащи части: изба 51, 0.584 % ид.ч. от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.4901.1.142, 63427.2.4901.1.140 ; под обекта: 63427.2.4901.1.138; над обекта: 63427.2.4901.1.144; стар идентификатор: няма.

Иван Иванов Хаджииванов
РЕГ. № ЧСИ
832
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Георги Сава Раковски" № 13
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822498
Мобилен телефон
0898443621
Публикувано на 26 януари 2021 г. в 16:28 часа
Двустаен апартамент
61.65 кв.м
56 023.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
гр. Русе, ул. "Н. Й. Вапцаров" № 15
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 09:00
Публикувано на 29 януари 2021 г. в 17:20 часа
Двустаен апартамент
68.78 кв.м
51 738.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 976/2018г. - гр. Русе, ул. Згориград 68, бл. Боримечка, вх. 5, ет. 3, ап. 11
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 10:00
Публикувано на 16 февруари 2021 г. в 09:37 часа
Двустаен апартамент
61.04 кв.м
4 910.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
/8 ид. ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.353.9.10, адрес на имота: гр. Русе,  кв. Дружба 1, ул. Цанко Церковски № 4, блок 1, вход 4, ет. 4, ап. 10
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Петров Николов
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:00
Публикувано на 23 февруари 2021 г. в 11:20 часа
Двустаен апартамент
41.77 кв.м
22 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 52/2020г. - гр. Русе, ул. Цар Шишман №44-А, ет. 1, ап. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 08.03.2021 до 08.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.04.2021 10:00