ПЛОЩ
999.00 кв.м
Населено място
��р. Созопол
Адрес
гр.Созопол, м.Хаджиали дере
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Наско Великов Георгиев
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/18 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67800.38.58(шест, седем, осем, нула, нула, точка, три, осем, точка, пет, осем), находящ се в землището на гр.Созопол, общ. Созопол, м.Хаджиали дере, с площ 999 (деветстотин деветдесет и девет) кв.м., вид собственост: Частна, вид територия Горска, НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, при граници и съседи: ПИ с идентификатор 67800.38.62, ПИ с идентификатор 67800.38.57, ПИ с идентификатор 67800.38.81, ПИ с идентификатор 67800.38.59, ПИ с идентификатор 67800.38.51.

Наско Великов Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
802
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул.”Цар Асен" № 11, ет.2, обект 1
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 826510; 056 990449
Мобилен телефон
0898881599
Публикувано на 22 януари 2021 г. в 12:46 часа
Други
5 253.00 кв.м
5 436.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
��р. Созопол
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Наско Великов Георгиев
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:10
Публикувано на 27 януари 2021 г. в 09:28 часа
Други
0.00 кв.м
1 994 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. НЕСЕБЪР, местност „ЧАИРИТЕ”, комплекс „ЧАИРИТЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 13:30
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 10:45 часа
Други
35.00 кв.м
36 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.  БУРГАС, ул. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ № 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 10:30
Публикувано на 15 февруари 2021 г. в 17:12 часа
Други
145.00 кв.м
62 928.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
Адрес
с.Кошарица, "Бей Вю Вилас"
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 16.02.2021 до 16.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.03.2021 11:00