ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
49.72 кв.м
Населено място
гр. Кърджали
Адрес
кв.”Възрожденци”, ул.“Вълчо Табаков“ №8, ет.0
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 15:05
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.112.361.1.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г. / 18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 03.07.2013г. Адрес на имота: гр.Кърджали, п.к.6600, кв.Възрожденци, ул.”Вълчо Табаков”№8, ет.0, обект - търговски №1. Самостоятелният обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 40909.112.361.1,  предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение. Сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 40909.112.230, 40909.112.361. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: няма данни. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.112.361.1.20. Под обекта: 40909.112.361.1.29. Над обекта: 40909.112.361.1.1.

 

 

 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА:

50 969,95 /ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ЛВ. И ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ СТ./ ЛЕВА

/90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

 ОБЯВЕНАТА НАЧАЛНА ЦЕНА Е С ДДС.

Росен Росенов Сираков
РЕГ. № ЧСИ
812
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Кърджали, бул.”България” №47,ет.4,офис 39
Окръжен съд
Кърджали
Телефон
0361 62112
Мобилен телефон
0886560860
уебсайт
Публикувано на 22 януари 2021 г. в 14:15 часа
Магазин
1 059.00 кв.м
1 164 655.58 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кърджали
Адрес
бул. „Сан Стефано“ № 32
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 15:00
Публикувано на 26 януари 2021 г. в 16:31 часа
Магазин
249.24 кв.м
155 700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кърджали
Адрес
комплекс "Пентагон", ул. "Джорж Вашингтон"
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 18.02.2021 до 18.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.03.2021 15:05
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 08:42 часа
Магазин
216.48 кв.м
132 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кърджали
Адрес
комплекс "Пентагон", ул. "Джорж Вашингтон"
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 18.02.2021 до 18.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.03.2021 15:10
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 08:47 часа
Магазин
239.58 кв.м
146 300.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кърджали
Адрес
комплекс "Пентагон", ул. "Джорж Вашингтон"
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 18.02.2021 до 18.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.03.2021 15:15