ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
67.00 кв.м
Населено място
с. Тепава
Адрес
ул. "Христо Ботев" № 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 16.03.2021 до 16.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.04.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор № 72254.500.246 с площ от 918 кв.м., в едно с построените в същия Двуетажна жилищна сграда с идентификатор № 72254.500.246.1 със застроена площ от 67 кв.м., Двуетажна стопанска сграда с идентификатор № 72254.500.246.2 със застроена площ от 48 кв.м. и едноетажна стопанска сграда с идентификатор № 72254.500.246.3 със застроена площ 13 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 27/19.07.2003г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: Община Ловеч, с. Тепава, п.к. 5554, ул. „Христо Ботев“ № 9. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м. ), стар идентификатор: 98, при граници и съседи на имота: 72254.500.248; 72254.500.247; 72254.500.245 и 72254.500.351.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 392/20 <br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Йордан Василев, тел. 0877 318 733, <br />email: <a href=" [email protected] "> [email protected] </a>

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 16 февруари 2021 г. в 15:43 часа
Къща
980.00 кв.м
2 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Летница
Адрес
ул. "Г. М. Димитров" № 18
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 16.03.2021 до 16.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.04.2021 14:00
Публикувано на 16 февруари 2021 г. в 16:16 часа
Къща
102.00 кв.м
5 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Орешак
Адрес
ул. "Волов" № 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 19.03.2021 до 19.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.04.2021 14:00
Публикувано на 8 март 2021 г. в 13:22 часа
Къща
1 239.00 кв.м
26 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Троян
Адрес
ул. "Калчевска" №37
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 10.04.2021 до 10.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.05.2021 14:00
Публикувано на 12 март 2021 г. в 14:08 часа
Къща
49.00 кв.м
21 344.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Угърчин
Адрес
ул. "Васил Левски" № 240
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 23.03.2021 до 23.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.04.2021 14:00