ПЛОЩ
11 798.00 кв.м
Населено място
с. Черни връх
Адрес
местност "Незам чешма"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот, съставляващ имот № 012005 в землището на село Черни връх с ЕКАТТЕ 80950, местността „НЕЗАМ ЧЕШМА“, община Смядово, област Шумен с площ от 11.800 дка., начин на трайно ползване: изоставена нива, вид собственост – частна, девета категория на земята при неполивни условия, при граници и съседи: имот № 012004 – изоставена нива, имот № 000010 – полски път, имот № 012006 – изоставена нива, имот № 000018 – полски път, 012003 – изоставена нива, а съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Черни връх, община Смядово, област Шумен представлява: Поземлен имот с идентификатор 80950.12.5, находящ се в област Шумен, община Смядово, село Черни връх, местност „НЕЗАМ ЧЕШМА“, вид собственост: частна, вид територия: земеделска, категория 9, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, с площ 11798 кв.м., стар номер 012005, при съседи: 80950.12.3, 80950.12.32, 80950.12.6, 80950.12.110, 80950.12.4

Ана Рашева Рашева
РЕГ. № ЧСИ
930
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул. Съединение №117, вх.1, ет.1, ап. 1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 800017
Мобилен телефон
0898608804
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:22 часа
Земеделска земя
5 874.00 кв.м
2 455.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност "Каялтъ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:28 часа
Земеделска земя
3 500.00 кв.м
1 461.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност "Каялтъ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:31 часа
Земеделска земя
5 018.00 кв.м
2 102.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност "Каялтъ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:47 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
2 044.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност "Каянлъка"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00