ПЛОЩ
543.00 кв.м
Населено място
с. Лозево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 12.03.2021 до 12.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.04.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 идеална част от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ VII-257 /седем за двеста петдесет и седем/ в квартал 7 /седми/ по плана на село Лозево, община Шумен, област Шумен, цялото с площ от 543.00 кв.м., при граници за този парцел: УПИ V-42, УПИ VIII-235, УПИ VI-43 и улица, а съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозево, община Шумен, област Шумен представлява: 1/2 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 44032.501.68, находящ се в област Шумен, община Шумен, с. Лозево, вид собственост: частна, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m.), с площ 568 кв. м., стар номер 257, квартал 7, парцел VII, при съседи: 44032.501.388, 44032.501.69, 44032.501.70, 44032.501.469

ПО КОНСТАТАЦИИ НА МЯСТО: Достъпът до имота се осъществява по път без трайна настилка. Теренът е скатен в посока изток. Запад, имотът не е ограден, пораснал с треви и храсти.

Ана Рашева Рашева
РЕГ. № ЧСИ
930
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул. Съединение №117, вх.1, ет.1, ап. 1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 800017
Мобилен телефон
0898608804
Публикувано на 15 февруари 2021 г. в 12:21 часа
Парцел
810.00 кв.м
1 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Памукчии
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 14.03.2021 до 14.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.04.2021 09:00
Публикувано на 15 февруари 2021 г. в 12:26 часа
Парцел
1 025.00 кв.м
3 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Памукчии
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 14.03.2021 до 14.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.04.2021 09:00
Публикувано на 18 февруари 2021 г. в 16:09 часа
Парцел
10 057.00 кв.м
52 488.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шумен
Адрес
местност ГЛАМЯ
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 19.03.2021 до 19.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.04.2021 09:00
Публикувано на 18 февруари 2021 г. в 16:12 часа
Парцел
965.00 кв.м
7 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тимарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 19.03.2021 до 19.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.04.2021 09:00