ПЛОЩ
4 459.00 кв.м
Населено място
с. Равадиново
Адрес
 с. РАВАДИНОВО,  обл.БУРГАС,  местност „ХАЛВАДЖИ ДОЛ”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 1/3  ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с. РАВАДИНОВО,  обл.БУРГАС,  местност „ХАЛВАДЖИ ДОЛ”, а именно: 

  1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61042.13.81 , с административен адрес на поземления имот: с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас, местност „Халваджи дол”, с площ от 4459 кв.м. , трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, 
  Имотът се намира в землището на с. Равадиново, обрасъл е с високи треви и бурени, необработваем. В близост до имота се намират стопански постройки и оградени имоти, в които се извършва стопанска дейност.
    GPS координати на имота:   N 42° 22`35.16``, E 27° 39`08.96``

Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 12:37 часа
Земеделска земя
418.25 кв.м
840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясна поляна
Адрес
с. Ясна поляна
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 01.02.2021 до 01.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.03.2021 09:00
Публикувано на 25 януари 2021 г. в 09:35 часа
Земеделска земя
3 000.00 кв.м
1 144.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драганци
Адрес
с.Драганци, местност Ашламата
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 26.01.2021 до 26.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.03.2021 11:15
Публикувано на 25 януари 2021 г. в 17:38 часа
Земеделска земя
2 463.00 кв.м
1 220.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Екзарх Антимово
Адрес
с.Екзарх Антимово, местност "Бялата пръст"
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 26.01.2021 до 26.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.03.2021 11:00
Публикувано на 25 януари 2021 г. в 17:42 часа
Земеделска земя
9 000.00 кв.м
4 636.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Екзарх Антимово
Адрес
с.Екзарх Антимово, местност "Масалка"
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 26.01.2021 до 26.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.03.2021 11:00