ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
14.50 кв.м
Населено място
гр. Приморско
Район
1647-2019
Адрес
ул. Георги Кондолов № 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 08.03.2021 до 08.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.04.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

¼ идеална част от СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 58356.506.179.4, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Приморско, одобрени със Заповед РД-18-106/09.12.2008г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед: КД-14-02-250/14.02.2011г. На Началник на СГКК-Бургас, с адрес на сградата: обл.Бургас, общ.Приморско, гр.Приморско, п.к.8290, ул.“Георги Кондолов“, №7, сградата е разположена в ПИ с ид.58356.506.179, с предназначение на сградата:Друг вид сграда за обитаване, брой етажи:1, застроена площ: 58,00 кв.м., стар идентификатор на сградата: 58356.506.179.2, номер по предходен план: няма, ведно със съответното право на строеж върху гореописания поземлен мито, като съгласно разрешение за строеж №149/30.09.2008г. и одобрен архитектурен проект същата представлява лятна кухня, състояща се от кухня-дневна, предверие, спалня, баня със санитарен възел и склад, цялата със застроена площ от 60.00 кв.м., при граници: от всички страни външен зид, ведно с монтиран климатик, марка „Nippon“, бойлер марка „Дипломат“.

Таня Георгиева Маджарова
РЕГ. № ЧСИ
803
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул.”Свети Свети Кирил и Методий" № 2
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825201; 056 825864
Мобилен телефон
0887711123
уебсайт
Публикувано на 5 февруари 2021 г. в 11:46 часа
Къща
115.00 кв.м
22 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Царево
Адрес
ул. Георги Бенковски № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Пеев Михалев
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 14:00
Публикувано на 10 февруари 2021 г. в 11:30 часа
Къща
56.00 кв.м
1 512.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драчево
Адрес
с.  ДРАЧЕВО,  общ. СРЕДЕЦ
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 22.02.2021 до 22.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.03.2021 13:30
Публикувано на 10 февруари 2021 г. в 12:12 часа
Къща
106.00 кв.м
49 608.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тънково
Адрес
с. ТЪНКОВО, общ. НЕСЕБЪР, ул. „МИХАИЛ ДОЙЧЕВ” № 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 13:30
Публикувано на 22 февруари 2021 г. в 14:43 часа
Къща
90.00 кв.м
7 656.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сунгурларе
Адрес
Сунгурларе ул. Изгрев №30
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 23.02.2021 до 23.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.03.2021 11:30