ПЛОЩ
638.00 кв.м
Населено място
с. Гомотарци
Адрес
с.Гомотарци
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 25.02.2021 до 25.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот 851 в кв.73 по плана на с.Гомотарци, общ.Видин, обл.Видин, целият с площ 638 кв.м. по актуална скица, незастроен, урегулиран в УПИ II-851 в кв.73 с неприложена регулация, при съседи на имота по скица: от две страни улици, ПИ 850, ПИ 852, УПИХVI-853 в кв.73 по плана на с.Гомотарци.

Виолета Младенчова Томова
РЕГ. № ЧСИ
724
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул.”Цар Симеон” №1, ет.2, стая №5 и стая №10; п.к.85
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 623399
Мобилен телефон
0879991715
Публикувано на 2 февруари 2021 г. в 13:30 часа
Парцел
1 076.00 кв.м
3 592.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Боровица
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Публикувано на 2 февруари 2021 г. в 13:32 часа
Парцел
613.00 кв.м
2 048.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Боровица
Адрес
с.Боровица
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Публикувано на 2 февруари 2021 г. в 13:38 часа
Парцел
720.00 кв.м
1 555.92 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Рабиша
Адрес
с.Рабиша
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Публикувано на 2 февруари 2021 г. в 13:41 часа
Парцел
750.00 кв.м
1 620.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Рабиша
Адрес
с.Рабиша
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00