ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 320.00 кв.м
Населено място
с. Обединение
Адрес
ул. "Първа" № 83
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/8 ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 170 (сто и седемдесет) в строителен квартал 61 (шестдесет и първи) по плана на село Обединение, общ. Полски Тръмбеш, одобрен със Заповед № 475/1970 г. с площ от 1320 (хиляда триста и двадесет) квадратни метра с неприложена улична регулация за улица № 148-149, при граници и съседи: ОК 148-149, ОК 149-187, УПИ II-169, УПИ XXIII-171, заедно с построените в имота къща, плевник със сайвант, а по КККР на Обединение за поземления имот е определен идентификатор 53014.500.170 /пет три нула едно четири точка пет нула нула точка едно седем нула/, с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, п.к. 5195, ул. „Първа“ № 83, вид собственост – Частна, вид територия – Урбанизирана, НТП – Ниско застрояване (до 10 м), площ 1096 кв.м., стар номер 170, квартал 61, парцел I, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-776/20.03.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с построената в него сграда с идентификатор 53014.500.170.2, област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, с. Обединение, п.к. 5195, ул. „Първа“ № 83, вид собств. - Частна, функц. предн. - Друг вид сграда за обитаване, брой етажи - 1, застроена площ 56 кв. м. и сграда с идентификатор 53014.500.170.1, област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, с. Обединение, п.к. 5195, ул. „Първа“ № 83, вид собств. - Частна, функц. предн. - Селскостопанска сгарада, брой етажи – 1, застроена площ 121 кв.м.

Запазено пожизнено право на ползване върху 1/2 ид. ч. от имота от Йорданка Друмева Вълканова.

Мария Георгиева Глушкова
РЕГ. № ЧСИ
730
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул. Васил Левски No13, сутерен
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605082
Мобилен телефон
0885 235 739
уебсайт
Публикувано на 10 февруари 2021 г. в 11:51 часа
Парцел с къща
1 270.00 кв.м
4 370.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Обединение
Адрес
ул.Първа № 38
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Георгиев Георгиев
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 08:30
Публикувано на 19 февруари 2021 г. в 09:29 часа
Парцел с къща
1 053.00 кв.м
24 753.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Килифарево
Адрес
ул. "Хаин боаз" № 38
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 09:00
Публикувано на 19 февруари 2021 г. в 10:50 часа
Парцел с къща
1 100.00 кв.м
8 261.33 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драгижево
Адрес
ул. "Пролет" № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 22.02.2021 до 22.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.03.2021 09:00
Публикувано на 23 февруари 2021 г. в 11:22 часа
Парцел с къща
2 150.00 кв.м
5 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Страхилово
Адрес
ул. ,,Четиридесет и седма" № 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 09:00