ПЛОЩ
18 954.00 кв.м
Населено място
с. Рупци
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 25.02.2021 до 25.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Имот № 000007 в землището на с.Рупци, ЕКАТТЕ 63358, общ.Видин, в местността „Стопански двор“ целия с площ 18,954 дка, с начин на трайно ползване Стопански двор, при граници и съседи на поземления имот: имот № 000001 – стопански двор на ДПФ-МЗГ, имот № 000171 – полски път на Община Видин, Землищна граница; имот № 000166- полски път на Община Видин, имот № 035009 – пасище, мера; Кметска земя, имот № 035031 – стопански двор на Роял 2000 ЕООД, имот № 035030 – стопански двор на Михайл Александров Методиев , имот № 035017 – стопански двор на Михайл Александров Методиев, имот № 000167 – полски път на Община Видин, имот № 035005 – пасище, мера на Венера Тод. Методиева.

Виолета Младенчова Томова
РЕГ. № ЧСИ
724
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул.”Цар Симеон” №1, ет.2, стая №5 и стая №10; п.к.85
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 623399
Мобилен телефон
0879991715
Публикувано на 2 февруари 2021 г. в 13:30 часа
Парцел
1 076.00 кв.м
3 592.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Боровица
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Публикувано на 2 февруари 2021 г. в 13:32 часа
Парцел
613.00 кв.м
2 048.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Боровица
Адрес
с.Боровица
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Публикувано на 2 февруари 2021 г. в 13:38 часа
Парцел
720.00 кв.м
1 555.92 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Рабиша
Адрес
с.Рабиша
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00
Публикувано на 2 февруари 2021 г. в 13:41 часа
Парцел
750.00 кв.м
1 620.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Рабиша
Адрес
с.Рабиша
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 10:00